Vicepremiérka Remišová: Pokračujeme v odstraňovaní byrokracie. Vydávanie mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí bude rýchlejšie a jednoduchšie


Bratislava, 10. november 2022 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) v spolupráci s Národnou agentúrou
pre sieťové a elektronické služby (NASES) a s Notárskou komorou Slovenskej
republiky (NK) vylepšuje a zjednodušuje poskytovanie služieb pri vydávaní
mandátnych certifikátov a kvalifikovaných pečatí. Tie potrebujú orgány verejnej
moci k autorizácii – podpisovaniu a pečateniu svojich rozhodnutí.

„Odkedy som nastúpila na ministerstvo sa snažíme zjednodušovať všetky procesy,
zmenšovať byrokratickú záťaž a som veľmi rada, že sa nám to darí. Doteraz sa
vydávanie mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí
realizovalo iba na centrálnom pracovisku v Bratislave, čo predstavovalo viaceré
úskalia. Napríklad riaditeľ školy z východu krajiny absolvoval hodiny cestovaním do
hlavného mesta, aby si vybavil v sídle NASES certifikát. Tomu je teraz koniec,“
uviedla ministerka Veronika Remišová. Klient (mandatár) si musel sám zohnať a
zakúpiť zariadenie pre vydanie certifikátu (tzv. QSCD zariadenie) a dostaviť sa do
sídla. Tento proces od podania žiadosti až po samotné vydanie certifikátu trval 7
a viac dní. Vicepremiérka dodala, že jej rezort robí informatizáciu ako službu
občanom: odstraňuje byrokraciu, šetrí ľuďom čas, peniaze a zbavuje ich
papierovačiek na úradoch.
„Vďaka efektívnej spolupráci s Notárskou komorou už nikto nebude musieť zdĺhavo
cestovať do Bratislavy. Mandatár si môže podať žiadosť cez ktoréhokoľvek notára
na Slovensku a dokonca si nemusí si vybavovať vlastné zariadenie pre podpis
a pečať. NASES mu ho totiž za odplatu poskytne priamo zo svojho skladu
a zabezpečí rýchlu a bezpečnú distribúciu cez Slovenskú poštu,“ vysvetlil generálny riaditeľ NASES Pavel Karel. Dodal, že PIN a PUK kódy k QSCD zariadeniu sa zašlú
taktiež poštou alebo priamo do elektronickej schránky, podľa toho, akou cestou ich
mandatár požaduje.
NASES aktívne pracuje aj na ďalšom riešení, ktoré v priebehu budúceho roka
prinesie vydávanie certifikátov na diaľku (online) založené na podobnom princípe
ako je to pri vybavovaní občianskych preukazoch (eID kariet) a certifikátoch k nim.
Ak bude mať klient svoje QSCD zariadenie, vydá si certifikát sám z pohodlia domova
alebo kancelárie cez samoobslužný portál.
V roku 2022 NASES vydal 900 kvalifikovaných elektronických pečatí a 4000
mandátnych certifikátov. Uvedené údaje sú platné ku koncu 3. kvartálu 2022.
Aktuálny odhad na rok 2023, ktorý berie do úvahy napríklad zmeny po spojených
regionálnych voľbách a rovnako aj pripravenosť zapájania sa jednotlivých inštitúcií
počíta s vydaním ďalších 1500 kvalifikovaných elektronických pečatí a 6000
mandátnych certifikátov.

Aby vám nič neuniklo