Vicepremiérka Remišová: Pokračujeme v podpore najmenej rozvinutých okresov – mestám pomôžeme 3 miliónmi na opravu ciest a chodníkov


V predchádzajúcej výzve sme pomohli 150 obciam pri obnove miestnych

komunikácií za takmer 17 miliónov eur

Bratislava, 6. december 2022 – Pomáhame samosprávam riešiť problémy
s technickým stavom miestnych komunikácií a chodníkov. Po predošlej výzve,
vďaka ktorej sme pomohli 150 mestám a obciam v najmenej rozvinutých
okresoch, vypísalo Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie
SR (MIRRI SR) druhú výzvu v objeme 3 milióny eur určenú pre mestá. Predkladať
žiadosti o dotáciu je možné ešte do konca tohto týždňa.

„Stovky obcí a miest majú veľké problémy so stavom svojich miestnych
komunikácií, ktoré sa však nedajú financovať z eurofondov. Obecné cesty a
chodníky sú neraz v takom havarijnom stave, že ohrozujú bezpečnosť a zdravie
ľudí.  My sa snažíme hľadať riešenia a pomáhame samosprávam s týmto
problémom,“ vyhlásila vicepremiérka  a ministerka regionálneho rozvoja Veronika
Remišová.
Výzva Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) je
určená pre obce, ktoré majú status mesta so sídlom v najmenej rozvinutých
okresoch Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce,
Snina, Stará Ľubovňa a Stropkov. Bližšie informácie nájdete TU. Celková alokácia na
výzvu je vo výške takmer 3 milióny eur. Žiadateľ si môže podať žiadosť v minimálnej
výške 40 000 eur a v maximálnej výške 350 000 eur. Spolufinancovanie je
minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Táto výzva nadväzuje na predošlú výzvu, taktiež určenú na obnovu miestnych
komunikácií a chodníkov, do ktorej sa mohli zapojiť mestá a obce z okresov

Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance,
Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou. Pôvodný balík podpory MIRRI SR
navýšilo na takmer 17 miliónov eur. „Vďaka tomu sme v najmenej rozvinutých
okresoch podporili až 150 obcí, ktoré si po desiatkach rokoch nezáujmu zo strany
predošlých vlád konečne mohli dať do poriadku svoje chodníky a miestne
komunikácie,“ dodala Remišová.


Ďalšie články

MIRRI SR otvára možnosti pre širšiu konkurenciu v IT službách dostupných pre všetkých

Zásadné vyhlásenie strany ZA ĽUDÍ k aktuálnej politickej situácii „Strana ZA ĽUDÍ vyznáva protikorupčné hodnoty a vždy bola a bude zárukou protikorupčných postojov. Strana ZA ĽUDÍ bola jedinou parlamentnou stranou, ktorá nevolila Maroša Žilinku za generálneho prokurátora a v tomto smere sme aj dôrazne upozorňovali našich koaličných partnerov, že toto nie je správna voľba. Začínajú sa šíriť informácie, že hlasovanie o rozpočte by mohlo byť zobchodované za jednu zo zásadných vecí, a to zníženie trestných sadzieb za ekonomické trestné činy. Znamenalo by to, že ak ste spáchali ekonomický trestný čin a prídu vám na to, tak to oľutujete, vrátite peniaze a nič sa ďalej nedeje. Všetku námahu, ktorú míňame na očistu spoločnosti, môžeme hodiť do koša. Takáto legislatíva by bola snom každého podvodníka. Je mimoriadne dôležité, aby sme do rozhodovania o rozpočte vniesli väčšiu transparentnosť, a preto strana ZA ĽUDÍ s podporou ďalších nezaradených poslancov vyzýva našich koaličných partnerov, aby predradili tieto dva opozičné zákony pred hlasovanie o rozpočte. Jasne tým ukážu, že žiadny obchod s protikorupčným bojom a protikorupčnými hodnotami sa na Slovensku neudeje. Túto iniciatívu podporuje aj nezaradený poslanec Ján Mičovský, taktiež Martin Klus, ktorý podporuje, aby sa do rozhodovania o rozpočte vniesla transparentnosť. Je veľmi dôležité, aby tento štátny rozpočet bol prijatý, ale zároveň je dôležité, aby bolo z čoho pomáhať. Aby neboli naše spoločné peniaze rozkrádané. V opačnom prípade hlasy na rozpočet nedodáme,“ uviedla vicepremiérka a predsedníčka strany ZA ĽUDÍ, Veronika Remišová. „Strana ZA ĽUDÍ vyzýva koaličných partnerov k jednoduchej veci, aby sa o návrhu novely trestného zákona a o návrhu novely trestného poriadku hlasovalo pred hlasovaním o návrhu rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023. Chceme, aby hlasovanie o rozpočte bolo maximálne transparentné. Novela trestného poriadku, ktorá je predložená by znamenala oslabenie úradu špeciálnej prokuratúry. Generálny prokurátor by získal kontrolnú právomoc nad špeciálnym prokurátorom. Znamenalo by to, že nezákonne získaný dôkaz môžete použiť v prospech obvineného. Znamenalo by to oslabenie inštitútu spolupracujúceho obvineného. Znamenalo by to oslabenie inštitútu spolupracujúcich obvinených. Advokáti a ďalší by mali prístup k zápisniciam a k tomu, čo spolupracujúci obvinení vypovedá aj v iných veciach, než v ich veciach. Rovnako by to oslabilo pôsobnosť špeciálnej prokuratúry. Znamenalo by to zníženie trestov za pranie špinavých peňazí, alebo trestné činy spáchané verejnými funkcionármi. Bol by to zásah do trestnej politiky štátu, ktorý by bol v rozpore s programovým vyhlásením vlády a koaličnou zmluvou. Očakávame od koaličných partnerov, že využijeme rokovací poriadok Národnej rady a tieto hlasovania o týchto dvoch zákonoch sa predsunú pred hlasovanie o štátnom rozpočte. Toto je kľúčový zápas o to, aby Slovenská republika ostala právnym štátom,“ dodal podpredseda strany ZA ĽUDÍ a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Juraj Šeliga.

Aby vám nič neuniklo