Vicepremiérka Remišová: Pomáhame samosprávam riešiť dopady migračnej krízy – 127 miliónov eur z eurofondov ide do takmer 1 500 miest a obcí


Bratislava, 16. marec 2023 – Plníme sľuby a pomáhame. Samosprávy môžu
žiadať o príspevok z eurofondov na kompenzáciu nákladov v súvislosti s
migračnou krízou. Mestá a obce, ktoré poskytli útočisko ľuďom utekajúcim pred
ruskou agresiou na Ukrajine, dostanú finančnú pomoc z eurofondov.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)
vyhlásilo z Integrovaného regionálneho operačného programu výzvu za 127
miliónov eur, ktorá je určená pre takmer 1 500 miest a obcí.
„Ruská agresia proti Ukrajine vyvolala najväčšiu migračnú krízu v Európe od čias
druhej svetovej vojny. Preto som už v marci minulého roka na summite ministrov
EÚ vo Francúzsku vyzvala, aby štáty, ktoré sa ocitli v prvej línii tejto migračnej
krízy, mohli využiť na zmiernenie jej dopadov aj eurofondy. Nebolo ľahké presadiť
to, bili sme sa za to celé mesiace, kým bol náš hlas vypočutý a Európska únia
schválila legislatívu, ktorá Slovensku umožňuje využiť eurofondy na riešenie
migračnej krízy. A my teraz tieto peniaze dávame mestám a obciam, aby sme im
vykryli náklady, ktoré v súvislosti s touto krízou mali. Boli to totiž práve mestá a
obce, ktoré sa ocitli v prvej línii pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou,“ vyhlásila
vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
Výzvu v objeme 127 miliónov eur na podporu samospráv pri riešení utečeneckej
krízy vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
(MIRRI SR) z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý je
hlavným eurofondovým nástrojom na podporu regiónov. Určená je pre takmer
1 500 miest a obcí po celom Slovensku, vrátane Bratislavského kraja.
Suma 127 miliónov eur bude medzi tieto mestá a obce rozdelená ako paušálna
podpora maximálne 100 eur za prijatie jednej osoby s dočasným útočiskom na
týždeň, najviac na obdobie 26 týždňov. Na jedného prijatého utečenca tak môže
obec alebo mesto dostať až 2 600 eur. „Táto podpora je adresná, jednoduchá a

odbor komunikácie, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
rýchla. Každá obec, každé mesto dostane peniaze podľa toho, aké náklady v
súvislosti s migračnou krízou mali. Vyzývam všetkých primátorov, všetkých
starostov, aby neotáľali a o eurofondy si zažiadali čo najrýchlejšie. Systém
vyplácania bude rýchly, bez zbytočných papierovačiek, stačí podať žiadosť a ich
náklady im preplatíme,“ vysvetlila Remišová. Celý zoznam oprávnených miest a
obcí, ktoré majú na podporu z eurofondov nárok, je súčasťou výzvy, ktorú nájdete
na našej webovej stránke TU. Svoje prípadné otázky môžu žiadatelia posielať na e-
mailovú adresu irop.ukrajina@mirri.gov.sk.
„Toto nie je jediná pomoc Slovensku – z eurofondov sa pripravujú ďalšie schémy
podpory, vrátane podpory mimovládnych organizácií, ktoré pri zvládaní migračnej
krízy tiež zohrali veľkú rolu. Celkovo môže Slovensko použiť na riešenie najväčšej
migračnej krízy od konca druhej svetovej vojny až 315 miliónov eur z eurofondov,“
doplnila ministerka.
„Pre nás je dôležité, že eurofondy sa rozumne využijú na pomoc ľuďom na
Slovensku, pre naše mestá, obce, regióny. My sľuby, ktoré sme dali, plníme.
Eurofondy musia pomáhať Slovensku, nie oligarchom, tak ako so to dialo za
predošlej vlády. Týchto 127 miliónov pre mestá a obce je toho najlepším
príkladom,“ dodala Remišová.

Aby vám nič neuniklo