Vicepremiérka Remišová: Pomáhame tým, ktorí pomáhajú – na podporu sociálnych projektov mimovládnych organizácií dávame 1,6 milióna eur


 

MIRRI SR navýšilo podporu pre mimovládky o 300 % v porovnaní s predošlou

vládou

Bratislava, 28. apríl 2023 – Pomáhame tým, ktorí pomáhajú, a preto
podporujeme činnosť mimovládnych organizácií. Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu za 1,6
milióna eur, ktorá je určená pre mimovládne organizácie v Bratislavskom
a Košickom kraji. Podporíme projekty zo sociálnej oblasti a znevýhodnené
komunity.

„Mimovládne organizácie sú partnerom, s ktorým intenzívne spolupracujeme v
rôznych oblastiach. Práve pracovníci mimovládnych organizácií sú neraz v prvej
línii pomoci ľuďom, pre našu spoločnosť sú v mnohom nezastupiteľné a svojou
činnosťou v niektorých oblastiach dopĺňajú či dokonca nahrádzajú štát a
samosprávy. Preto podporujeme ich zmysluplné aktivity, čoho dôkazom je aj naša
najnovšia výzva na podporu mimovládok, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti,“
vyhlásila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.
Výzva s rozpočtom 1,6 milióna eur je určená pre aktivity mimovládnych
organizácií v Bratislavskom a Košickom kraji. O podporu môžu žiadať občianske
združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
náboženské alebo cirkevné organizácie. Mimovládne organizácie môžu na jeden
projekt získať štátnu dotáciu od 50 000 až do 200 000 eur.
Žiadatelia môžu predkladať projekty, ktoré sú zamerané napríklad na nasledujúce
aktivity:
– sociálne poradenstvo

– krízová intervencia, psychologické poradenstvo a terapia
– materiálno-technické vybavenie zariadení
– aktivity a poradenstvo pre zraniteľné skupiny obyvateľstva a pod.
„Celý proces predkladania žiadostí sme zjednodušili. Žiadatelia ich môžu predkladať
elektronicky prostredníctvom vopred pripravených formulárov a elektronického
podania,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič.
Mimovládne organizácie podporujeme systematicky. „Len za uplynulé tri roky sme
podporili stovky organizácií po celom Slovensku sumou 4 milióny eur z dotácií
regionálneho rozvoja. A ďalšie 4 milióny budú mať v tomto roku – okrem tejto novej
výzvy za 1,6 milióna čoskoro vyhlásime ďalšiu výzvu na podporu organizácií ktoré
pracujú s deťmi a mládežou. Celkovo sme podporu pre mimovládky za tri roky
navýšili o 300 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím,“ zdôraznila Remišová.
Doteraz sme pomohli napríklad organizáciám, ktoré sa starajú o deti v onkologickej
liečbe, ktoré pôsobia v oblasti prevencie bezdomovectva rodín s deťmi, poskytujú
bezplatné odborné poradenské služby, ale tiež pomáhame v regiónoch vytvárať
vhodné podmienky pre športovanie detí a mládeže.
„Svojou mravenčou prácou, ktorá nie vždy má rýchle a rukolapné výsledky, robia
tisícky ľudí v mimovládnych organizáciách našu spoločnosť lepšou, empatickejšou,
láskavejšou a obetavejšou. A som presvedčená, že úlohou štátu, dobrého štátu, je
pomáhať tým, ktorí pomáhajú,“ dodala vicepremiérka Remišová.
Aktuálna výzva pre mimovládne organizácie je zverejnená na:
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/regionalny-rozvoj-2/dotacie/index.html

Aby vám nič neuniklo