Vicepremiérka Remišová: Povzbudení úspechom prvého hackathonu pripravujeme ďalšie – vyzývame ministerstvá, inštitúcie, kraje aj obce, aby navrhli oblasti, v ktorých potrebujú inovatívne riešenia


Bratislava, 31. október 2022 – Pomáhame hľadať inovatívne riešenia pre
fungujúce a prosperujúce Slovensko. Ukázali sme to už pri prvom hackathone,
v rámci ktorého štyri desiatky IT odborníkov prišli so zaujímavými digitálnymi
riešeniami na boj proti dezinformáciám a hoaxom. Teraz pokračujeme v príprave
ďalších zaujímavých hackathonov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)
vyhlásilo výzvu na témy budúcich hackathonov. Vybrané budú tri inštitúcie
verejnej správy, ktoré navrhnú tému a súčasne dostanú finančnú podporu na
vývoj digitálnych riešení, ktoré počas hackathonov vzniknú.

„Jedným z najväčších kapitálov, aký Slovensko má, sú šikovní a odvážni ľudia. Vedci,
programátori, IT odborníci, ale aj študenti a nadšenci z rôznych odborov – všetci
môžu našu krajinu posunúť dopredu, ak dáme šancu ich dobrým nápadom. Na
ministerstve informatizácie sa dlhodobo venujeme projektom, ktoré zvyšujú
digitálnu gramotnosť a podporujú kritické myslenie. V rámci Plánu obnovy sme
presadili sériu hackathonov – inovatívnych podujatí, na ktorých budú odborné tímy
z rôznych platforiem hľadať digitálne riešenia rozličných problémov, ktorým čelí
naša spoločnosť,“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika
Remišová.
„Prvý hackathon sme úspešne zorganizovali začiatkom októbra a zameraný bol na
boj proti hoaxom a dezinformáciám – čo je téma, ktorej sa na našom ministerstve
informatizácie intenzívne venujeme. Na podujatí sa zúčastnili štyri desiatky
expertov, študentov a nadšencov z oblasti IT a napokon zvíťazil návrh projektu,

ktorý cieli najmä na prevenciu a podporu budovania digitálnej gramotnosti
a kritického myslenia mládeže. Ukázalo sa, že sme sa vybrali správnou cestou
a teraz chceme príležitosti, ktorú hackathony môžu priniesť, ponúknuť aj ďalším
rezortom a inštitúciám verejnej správy. Práve im je určená naša výzva a verím, že
záujem inštitúcií bude veľký a dostaneme od nich kvalitné návrhy na tri ďalšie
pripravované hackathony,“ dodala ministerka.
Do výzvy MIRRI SR sa môžu zapojiť ministerstvá a orgány ústrednej štátnej správy,
VÚC aj obce. Témou hackathonov má byť riešenie problémov vo verejnej správe,
ako sú napríklad zdĺhavé procesy či nízka kvalita digitálnych služieb pre občanov.
Inovatívne digitálne riešenia tiež môžu napríklad zjednodušiť prihlasovanie detí do
škôlok, zefektívniť parkovaciu politiku či lepšie zvládať vývoz odpadu a tvorbu
nelegálnych skládok, atď.
V roku 2023 plánuje ministerstvo investícií zorganizovať tri hackathony, preto majú
v rámci výzvy šancu uspieť s navrhovanou témou traja žiadatelia. Následne MIRRI
SR zorganizuje hackathon na tému, ktorú navrhol úspešný žiadateľ a ten potom
získa aj finančnú podporu až do výšky 100 000 eur na realizáciu víťazného riešenia
z hackathonu. Sériu hackathonov MIRRI SR pripravuje v rámci Plánu obnovy
a odolnosti SR, konkrétne v rámci Investície 5: Granty so zjednodušenou
administratívou („Fast grants“) – Hackathony.
ČO JE HACKATHON?
 Jedinečné a nepretržité 24 – 48-hodinové podujatie, na ktorom v rámci
intenzívnej spolupráce na špecifickom zadaní pracujú tímy napríklad
softvérových nadšencov, programátorov, UX dizajnérov, študentov. Cieľom
je priniesť digitálne riešenia vopred stanoveného problému.
 MIRRI SR plánuje vyvinúť maximálne úsilie podporiť aj samotnú
implementáciu riešení.

Všetky informácie o kritériách i o tom, ako sa zapojiť do výzvy, nájdu žiadatelia na
tomto linku:
https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/vyzvy/zverejnenie-vyzvy-hackathony/
O výsledkoch prvého hackathonu sa dočítate tu:

https://www.mirri.gov.sk/aktuality/inovacie/vicepremierka-remisova-prvy-
hackathon-proti-hoaxom-a-dezinformaciam-ma-svojho-vitaza-projekt-vzdelavacej-
aplikacie-na-podporu-kritickeho-myslenia-mladych-ludi/index.html

Viac o hackathonoch nájdete aj na našej stránke:
https://www.hacknime.to

Aby vám nič neuniklo