Vicepremiérka Remišová predložila na vládu novelu zákona o eGovernmente: Elektronická komunikácia samospráv, podnikateľov aj občanov so štátom bude jednoduchšia a bez zbytočnej byrokracie


Bratislava, 26. máj 2022 – Zjednodušujeme elektronickú komunikáciu so štátom.
Vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová dnes na rokovanie vlády
predložila novelu zákona, ktorá prinesie jasnejšie pravidlá pri zriaďovaní a deaktivácii
elektronických schránok, zjednoduší možnosť podpisu klikom, vytváranie úradných
dokumentov i pravidlá pri zaručenej konverzii dokumentov.

„Štát je tu pre občanov a nie občania pre štát. Elektronické služby štátu musia byť jednoducho
vykonateľné a prívetivé, nemali by byť zdĺhavé, neprehľadné či komplikované. Pri príprave novely
zákona o eGovernmente sme úzko spolupracovali so všetkými relevantnými zástupcami
užívateľov štátnych elektronických služieb, so starostami a primátormi, bankovým sektorom,
pracovnými skupinami aj IT komunitou,“ povedala ministerka Remišová.
Novela zákona o eGovernmente zavedie zmeny v nasledujúcich piatich oblastiach – pri
elektronických schránkach, autorizácii a autentifikácii, zaručenej konverzii, integrovaných
obslužných miesta a v oblasti vládneho cloudu.
„Zavedením presnejších pravidiel a odstránením zbytočných prekážok uľahčíme elektronickú
komunikáciu nielen úradom medzi sebou, ale prínos tejto novely pocítia aj samotní používatelia
elektronických schránok. Svoju elektronickú schránku dnes aktívne využíva viac ako 207 000
občanov a vyše 520 000 podnikateľov. Robíme všetko preto, aby sme elektronickú komunikáciu čo
najviac zjednodušovali a urobili používateľsky príjemnou. Za takú zmenu považujeme napríklad aj
to, že občania pri kontakte s bankou už nebudú musieť chodiť konvertovať dokumenty k notárovi
či na poštu. Ďalšou zmenou je zjednodušenie podpisu podaní jedným klikom,“ spresnila prínos
v praxi ministerka Remišová.
Prehľad vybraných zmien v novele:
Elektronické schránky
 Pre zjednodušenie komunikácie najmä obcí a miest smerom k subjektom, ktoré sú
orgánom verejnej moci a zároveň osobou v inom právnom postavení sa ponechá iba
jedna elektronická schránka, do ktorej budú doručované všetky elektronické správy.
 Zredukovaním počtu aktívnych elektronických schránok pre jeden subjekt sa zníži
byrokracia a riziko nedoručenia elektronickej správy.

 Aby sa zamedzilo špekulatívnej deaktivácii schránok pre znemožnenie doručovania
rozhodnutí, budú upravené podmienky deaktivácie elektronickej schránky.
 Cudzincom s pobytom na území SR budú elektronické schránky zriaďované
automatizovane.
Autentifikácia
– Otvoria sa pravidlá pre prístup k webovým portálom štátnych inštitúcií napríklad z mobilných
zariadení.
– Občan bude môcť využiť aj iné autentifikačné prostriedky ako len občiansky preukaz s čipom,
doklad o pobyte cudzinca, či autentifikáciu v zmysle eIDAS – a to napríklad mobilné ID.
– Bude zavedená možnosť vytvárať elektronické úradné dokumenty bez použitia
elektronických formulárov.
– Občanom sa budú môcť sprístupneniť mnohé služby, ktoré dnes nie sú dostupné z dôvodu
komplikovaného a zložitého procesu vytvárania elektronických formulárov.
Autorizácia
– Rozšírením povinnosti umožniť autorizáciu klikom na ústrednom portáli verejnej správy sa
zjednodušia mnohé procesy, pri ktorých nie je potrebné vyžadovať kvalifikovaný elektronický
podpis.
– Občan nebude musieť pri podpisovaní používať špeciálnu podpisovú aplikáciu na vytváranie
kvalifikovaného elektronického podpisu a ani občiansky preukaz.
Zaručená konverzia
– Pre zjednodušenie komunikácie občanov s orgánmi štátnej správy bude zoznam subjektov,
ktoré môžu vykonávať zaručenú konverziu dokumentov rozšírený o banky a pobočky
zahraničných bánk.
– Vďaka tejto úprave budú môcť banky poskytovať doplnkovú službu pre svojich klientov,
napríklad pri vybavovaní hypotekárneho úveru.
– Takáto úprava má veľký potenciál zjednodušiť komunikáciu klientov bánk napr. s orgánmi
štátnej správy v katastrálnom konaní.
Integrované obslužné miesta
– Vzhľadom na to, že poskytnutie asistovaného podania za občana si našlo len minimálne
uplatnenie v praxi, ruší sa inštitút integrovaných obslužných miest. Ročne sa tým ušetrí viac
ako milión eur.
– Na pobočkách Slovenskej pošty budú však naďalej dostupné služby týkajúcich sa vydávania
výpisov a odpisov z verejných evidencií, ako aj zaručená konverziu dokumentov.

Aby vám nič neuniklo