Vicepremiérka Remišová predložila novelu, ktorá rieši infláciu a zdražovanie stavebných materiálov: V mimoriadnej situácii vyvolanej vojnou na Ukrajine musíme vykryť rast cien materiálov a zachrániť ohrozené eurofondové projekty


Bratislava, 4. máj 2022 – V čase, keď slovenská ekonomika čelí neočakávaným
dopadom vojny na Ukrajine, potrebujeme nájsť riešenia ako pomôcť
podnikateľom  a prijímateľom eurofondov. Viac flexibility pri financovaní
projektov zabezpečí v prípade neočakávaných udalostí novela zákona o
príspevkoch z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorú dnes na
rokovaní vlády predložila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika
Remišová.

„V čase pandémie COVID-19 sme zaviedli do zákona o eurofondoch rad zmien, ktoré
v zložitých podmienkach umožnili jednoduchšie čerpanie a Slovensku tak pomohli
lepšie zvládnuť túto neočakávanú situáciu. Viaceré opatrenia, ktoré sa nám
osvedčili v čase koronakrízy, budú teraz platné aj v čase krízy spôsobenej vojnou na
Ukrajine a  pri akejkoľvek inej mimoriadnej a neočakávanej situácii globálneho
alebo celonárodného dosahu,“ vysvetlila vicepremiérka Remišová po schválení
novely.
Hlavnou zmenou, ktorú novela prináša, je možnosť navýšiť príspevky z eurofondov
už pri schválených národných projektoch. „Ruská agresia na Ukrajine vyhnala z
domovov vyše 5 miliónov ľudí, len na Slovensko prišlo za dva mesiace takmer 400
000 utečencov. Vojna priniesla neistotu, problémy s dodávkami rôznych surovín či
priemyselných komponentov, nedostatok pracovných síl a inflácia ešte viac urýchlila
rast cien stavebných surovín a materiálov. Stretla som sa so zástupcami stavebných
firiem a s podnikateľmi – mnohé firmy nedokážu pokryť zvýšené náklady na
stavebné materiály. Národné projekty, ktoré boli už schválené, sú tak ohrozené,

lebo financie nepokrývajú aktuálne vyššie ceny. Touto novelou prinášame riešenie
na záchranu ohrozených národných projektov,“ povedala ministerka Remišová o
novele, ktorá umožní navýšiť prostriedky na už schválené národné projekty.
Novela umožní, okrem iného, meniť aktuálne uzavreté alebo otvorené vyzvanie na
financovanie národných projektov. Bude tiež možné rozšíriť jednotlivé podmienky
poskytnutia príspevku, alebo navýšiť jeho konečnú sumu, zmeny v zmluve sa budú
môcť vykonať len oznámením. 
Uvedené zmeny sa týkajú národných projektov, pri ktorých v rámci vyzvania
nedochádza k súťaži medzi jednotlivými projektmi. Pri dopytových projektoch,
MIRRI rokuje s Európskou komisiou, aby aj v tomto prípade umožnila po riadnom
preukázaní a vydokladovaní zvýšených nákladov flexibilné navýšenie príspevku z
európskych fondov. Po schválení vládou ide novela do Národnej rady SR, ktorá ju
má schváliť v skrátenom legislatívnom konaní.

Aby vám nič neuniklo