Vicepremiérka Remišová: Regionálne centrum sme otvorili už aj v Prešove – žiadatelia o eurofondy a dotácie v ňom dostanú všetky informácie a služby na jednom mieste


Prešov, 21. október 2022 – Koniec behaniu po úradoch v Bratislave! Podporu
a poradenstvo pre nové eurofondy, dotácie a ďalšie služby štátu nájdu žiadatelia
v Prešove oddnes na jednom mieste. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR (MIRRI SR) otvorilo ďalšie z Regionálnych centier. V poradí už
štvrté poradenské centrum bude hlavným kontaktným bodom pre nové
eurofondy. MIRRI SR na spoluprácu do Prešova oslovilo tiež ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo pôdohospodárstva, ministerstvo životného
prostredia, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity a Úrad vlády, pod ktorý spadá Plán obnovy a odolnosti.

„Zásadne meníme prístup štátu ku žiadateľom o eurofondy a dotácie v regiónoch.
Komplexné poradenstvo, informácie a služby už dostanú priamo v jednom z našich
Regionálnych centier a vďaka tomu všetko vybavia na jednom mieste, bez potreby
obiehať ministerstvá a úrady v hlavnom meste. Aj Regionálne centrum v Prešove
výrazne zjednoduší využívanie nových eurofondov a pomôže žiadateľom, aby mohli
do regiónu priniesť kvalitné a užitočné projekty. Máme spoločný cieľ, a to je lepší
život pre ľudí v regiónoch,“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika
Remišová.
Novootvorené Regionálne centrum sídli v Prešove na Levočskej 5. Po Nitre, Trnave
a Košiciach je to už štvrté takéto poradenské centrum a do konca roka pribudnú
ešte tri a to v  Banskej Bystrici, Trenčíne a Žiline. Pomoc žiadateľom bude v Prešove
poskytovať 38 odborných pracovníkov – za MIRRI SR bude dispozícii 10 expertov na
eurofondy a regionálne dotácie. Ďalší odborní poradcovia budú z ministerstva
životného prostredia, ministerstva práce, ministerstva pôdohospodárstva, Úradu
vlády, ktorý je gestorom Plánu obnovy, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske
komunity a v neposlednom rade aj z Úradu pre verejné obstarávanie.

„Som presvedčená, že využívanie eurofondov v Prešovskom kraji bude vďaka
podpore nášho Regionálneho centra jednoduchšie, bez zbytočnej byrokracie
a rýchlejšie,“ dodala Remišová.
Prehľad eurofondov a dotácií, ktoré spadajú pod MIRRI SR a išli v programovom
období 2014-2021 na podporu Prešovského kraja:
Čerpanie eurofondov z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý
riadi MIRRI SR, je v Prešovskom kraji na úrovni viac ako 44 % z celkovej alokácie
takmer 125 miliónov eur a v prípade mesta Prešov necelých 40 % z 32 miliónov eur.
Vďaka podpore z IROP išlo 52 miliónov eur na 16 projektov rekonštrukcie ciest II. a
III. triedy a 10 miliónmi eur sa podporilo 21 projektov cyklotrás.
Za 46 miliónov eur sme v kraji tiež podporili 7 nemocníc a 22 centier integrovanej
zdravotnej starostlivosti. Vďaka eurofondom sme tiež pomohli zrekonštruovať 107
materských škôl a rozšíriť ich kapacity o stovky nových miest.
Z dotácií regionálneho rozvoja sa napríklad zrekonštruovala miestna infraštruktúra
v rekreačnej oblasti Domaša – Dobrá. Rozvoju turizmu medzi iným pomohli projekty
obnovy pamiatky UNESCO – mlyna v Levoči či výstavby rekreačného chodníka
v pamiatkovo chránenom Parku Ražňany. V rámci ochrany životného prostredia
boli v kraji medzi iným podporené projekty dobudovania a rozšírenia kanalizačnej
siete v Červenom Kláštore či vybudovanie dažďovej kanalizácie v Lipanoch. Celkovo
bolo v Prešovskom kraji z dotácií na podporu regionálneho rozvoja podporených
557 projektov v sume viac ako 34 miliónov eur.

Aby vám nič neuniklo