Vicepremiérka Remišová rokovala v sídle Organizácie spojených národov v New Yorku: Ukončenie ruskej agresie musí byť hlavnou témou Valného zhromaždenia OSN


New York/USA, 28. apríl 2022 – Vicepremiérka a ministerka investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová sa v New Yorku
zúčastnila na konferencii na tému Novej urbánnej agendy (New Urban Agenda).
Hlavnými posolstvami jej príhovoru boli právny štát a bezpečnosť, predvídavé
a spravodlivé plánovanie a primerané financovanie rozvoja regiónov a miest.
Vicepremiérka zároveň v sídle OSN absolvovala bilaterálne rokovania
s predsedom Valného zhromaždenia OSN Abdullom Shahidom a so zástupkyňou
generálneho tajomníka OSN Aminou J. Mohammedovou, ktorým predostrela
návrh, aby sa ruská agresia na Ukrajine stala hlavnou témou rokovania Valného
zhromaždenia OSN.

„Dnes čelíme najväčšej výzve od 2. svetovej vojny nielen pokiaľ ide o zabezpečenie
účinného multilaterálneho systému, presadzovanie vlády zákona, ale aj v otázke
úlohy a postavenia OSN ako rozhodujúceho globálneho sprostredkovateľa a
realizátora odpovedí na otázky týkajúce sa ukončenia ruskej agresie na Ukrajine,“
povedala vicepremiérka Remišová na stretnutí s predsedom Valného zhromaždenia
OSN Abdullom Shahidom.

odbor komunikácie, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 02/2092 8258, 02/2092 8156, e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
Spoločnou témou rozhovoru vicepremiérky s predsedom VZ OSN bolo
presadzovanie čo najrýchlejšieho ukončenia vojny na Ukrajine, poskytovanie
humanitárnej pomoci a vytvorenie bezpečnostných koridorov pre ľudí z oblastí
postihnutých ruskou agresiou. „Podstatou vlády zákona je rešpektovanie suverenity
a nezávislosti iných štátov a rešpektovanie vôle občanov slobodne si zvoliť cestu,
ktorou sa má ich krajina uberať. Vláda zákona a boj proti korupcii boli vždy mojou
prioritou,” zdôraznila vicepremiérka Remišová.

Na stretnutí so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN Aminou J.
Mohammedovou rezonovala okrem ruskej agresie aj téma implementácie Agendy
2030, dopady pandemickej krízy či aktívna účasť Slovenska vo výboroch, fondoch
a programoch OSN. Predstavitelia OSN vyzdvihli pôsobenie Slovenska v Nairobi
v rámci Programu OSN pre ľudské sídla aj založenie Skupiny priateľov Programu
OSN pre ľudské sídla UN-Habitat, ktorej vznik iniciovalo práve Slovensko. Zhodli sa,
že podpora udržateľného sídelného rozvoja a adekvátneho bývania musí zostať
najvyššou prioritou.

Rozhovory boli súčasťou rozšíreného programu podujatia na vysokej úrovni
o pokroku v implementácii Novej urbánnej agendy (New Urban Agenda), ktoré sa
uskutočnilo vo štvrtok 28. apríla v hlavnej sále Valného zhromaždenia OSN v New
Yorku. Vicepremiérka Remišová na podujatí vystúpila s príhovorom ako zástupkyňa
rozvinutých štátov Európskej únie.

Aby vám nič neuniklo