Vicepremiérka Remišová: S NKÚ a ÚVO sme podpísali prelomovú dohodu o spolupráci pri kontrole nových eurofondov


 

Spoločný kontrolný systém má odstrániť chyby a zamedziť podvodom, k akým dochádzalo za bývalých vlád

Bratislava, 7. jún 2022 – Využívanie eurofondov bude transparentnejšie,
jednoduchšie a efektívnejšie. Napomôže tomu tiež úzka spolupráca medzi
Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Najvyšším
kontrolným úradom a Úradom pre verejné obstarávanie. Spoločnú dohodu dnes
podpísali vicepremiérka Veronika Remišová, Ľubomír Andrassy a Miroslav
Hlivák.

 

„Eurofondy tak, ako ich nastavili predošlé vlády, boli nastavené zle. Boli
komplikované a slovenská byrokracia išla veľakrát nad rámec toho, čo naozaj
vyžadovala európska legislatíva. Po nástupe do úradu som sľúbila, že eurofondy
na Slovensku prestanú byť synonymom korupcie a byrokracie. Preto sme pre
programové obdobie 2021 – 2027 nastavili úplne nový systém s jednotnými
pravidlami a jedným operačným Programom Slovensko, na základe ktorého
budeme môcť využívať až takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov. Vďaka
novému systému bude čerpanie rýchlejšie, profesionálnejšie a bude v ňom oveľa
menej byrokracie. Súčasťou tejto veľkej reformy je tiež jednotný výkon kontroly
verejného obstarávania. Som veľmi rada, že s našimi partnermi, s Najvyšším
kontrolným úradom a Úradom pre verejné obstarávanie sme dnes podpísali
dohodu o spolupráci, ktorá výrazne uľahčí čerpanie eurofondov,“ vyhlásila
vicepremiérka Remišová po podpise memoranda s NKÚ a ÚVO.
„Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie zohrávajú veľmi dôležitú
úlohu v procese kontroly využívania eurofondov a financií zo štátneho rozpočtu.
Overujú efektívnosť a hospodárnosť a tiež pomáhajú odkrývať prípadné nezákonné praktiky. Len v eurofondovom programovom období 2007 – 2013
prišlo Slovensko pre podvody a chyby vo verejnom obstarávaní o viac ako 691
miliónov eur. V tomto prebiehajúcom programovom období sú korekcie za 250
miliónov eur. O veľkú časť z týchto peňazí, za ktoré mohli byť nové nemocnice,
cesty či školy, bývalé vlády pripravili Slovensko,“ upozornila Remišová.
Na podnet vicepremiérky Remišovej NKÚ prešetroval tiež utajené kyberprojekty v
hodnote takmer 53 miliónov eur z čias „digitálnych lídrov“ Smeru – Petra
Pellegriniho a Richarda Rašiho. NKÚ identifikoval viacero nedostatkov – od
priebehu verejného obstarávania, transparentnosti výberu dodávateľa, až po
finančné riadenie projektu zo strany bývalého Úradu podpredsedu vlády pre
investície a informatizáciu. Kauzu vyšetruje polícia a prípadom sa tiež zaoberá
Európska prokuratúra. „Úrad platil napríklad 84 eur za likvidáciu obalu z káblika,
za likvidáciu obalu z monitora dávali až 420 eur za kus. To bola v tom čase
mesačná čistá mzda opatrovateľky a oni také peniaze dávali za vyhodenie jednej
kartónovej škatule. Už je jasné, prečo práve tieto projekty boli utajené,“
pripomenula ministerka informatizácie.
Dohoda medzi MIRRI SR, NKÚ a ÚVO v novom programovom období má výrazne
zlepšiť manažovanie eurofondov. Napríklad:
 Vznikne nový ústredný odborný tím pre oblasť kontroly verejného
obstarávania, ktorý bude citlivejšie a flexibilnejšie reagovať na zmeny v
interpretácii smerníc.
 Bude možné flexibilnejšie reagovať na auditné zistenia a prispôsobiť
rozhodovaciu prax ÚVO.
 Už nebude potrebná koordinácia všetkých riadiacich
a sprostredkovateľských orgánov ako v súčasnosti.
 Odstránia sa duplicitné kontroly.
 Vzrastie kvalita kontrol verejného obstarávania.
 Zjednotia sa rozhodovacie procesy – za rovnaké porušenie bude rovnaká
sankcia.
ÚVO bude s ministerstvom investícií spolupracovať pri tvorbe riadiacej
dokumentácie pre oblasť kontroly zákaziek vrátane overovania hospodárnosti
výdavkov. NKÚ ako nezávislý orgán kontroly pomôže vybudovať efektívny systém
overovania hospodárnosti. „Efektívnosť a účelnosť využitia neopakovateľnej
európskej finančnej príležitosti musí byť pod odborným dohľadom od prípravy
výzvy, cez hodnotenie, až po samotnú realizáciu projektu. V tejto veci robí MIRRI

zásadný krok vpred a v spolupráci nielen s NKÚ, ale aj ÚVO bude proces využívania
európskych zdrojov pod nezávislým dohľadom od svojho začiatku. Národní
kontrolóri budú môcť prispievať do systému hlavne svojimi príkladmi dobrej či zlej
praxe priamo z terénu," ozrejmil predseda NKÚ Andrassy. „Slovensko zaostáva v
schopnosti čerpať eurofondy, preto bolo dôležité, aby sa zmenil systém kontroly.
Teší ma, že sa nám po dlhej a odbornej práci podarilo pripraviť a presadiť zákon,
na základe ktorého sa kontrola súťaží financovaných z eurofondov zásadne zrýchli
a zefektívni. Nastavili sme jednoduchý, transparentný a prehľadný systém kontroly
a dnešný podpis memoranda tento systém kontroly precizuje,“ uviedol predseda
ÚVO Hlivák.
„Dohoda, ktorú sme dnes podpísali, výrazne uľahčí a sprehľadní čerpanie
eurofondov. Eurofondy sú tu pre ľudí, nie pre oligarchov – a toto je ďalší dôležitý
krok na ceste, ktorú sme začali v marci 2020,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Aby vám nič neuniklo