Vicepremiérka Remišová: Schválili sme Program dunajského regiónu – spoločne s partnermi zo 14 krajín pomôžeme aj Slovensku


 

Celková alokácia programu je viac ako 266 miliónov eur

Bratislava, 1. júla 2022 – Vláda dnes na svojom rokovaní schválila Program
dunajského regiónu. Formou nadnárodnej spolupráce so zahraničnými partnermi
Slovensko využíva historickú príležitosť reagovať na výzvy, ktorým môže čeliť
spoločne s okolitými krajinami.

„Pokles počtu obyvateľov regiónu, migrácia, ekonomická nerovnosť, energetická
závislosť, klimatická zmena a mnohé ďalšie. Toto všetko sú výzvy, ktorým nečelí len
Slovensko, ale aj okolité krajiny. Riešenia môžeme hľadať spoločne prostredníctvom
nadnárodných projektov, ktoré sa týkajú sociálnej oblasti, zlepšenia mobility
v regióne, posilnenia konkurencieschopnosti a medzinárodnej spolupráce. Z
Programu dunajského regiónu získa Slovensko nielen finančné zdroje na realizáciu
mnohých užitočných projektov, ale vďaka spolupráci aj cenné poznatky od
zahraničných partnerov zo 14 krajín regiónu. Ide o ďalší príklad nadnárodného
programu, ktorý Slovensku pomôže byť modernejšou a vyspelejšou krajinou,“
povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, ktorej rezort
zastrešuje účasť Slovenska v Programe dunajského regiónu.
Celková alokácia programu je 266 379 941 eur, z toho suma vo výške 213 103 953
eur predstavuje príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Riadiacim
orgánom programu je Ministerstvo financií Maďarskej republiky.
Program dunajského regiónu sa zameriava na nasledovné oblasti:
 Priorita 1 – Konkurencieschopnejší a inteligentnejší dunajský región
 Priorita 2 – Ekologickejší nízkouhlíkový dunajský región, lepšie prepojená
Európa posilnením mobility a regionálnej konektivity informačných a
komunikačných technológií

 Priorita 3 – Sociálnejší dunajský región
 Priorita 4 – Lepšie riadenie spolupráce v dunajskom regióne
Pri vytváraní projektového partnerstva v programe musia byť splnené minimálne
požiadavky, teda najmenej traja financujúci partneri minimálne z troch krajín
regiónu, pričom suma spolufinancovania slovenských projektových partnerov
programu zo štátneho rozpočtu je vyčíslená na celé programové obdobie vo výške
približne 2 mil. eur.
Program dunajského regiónu spája 14 krajín:
 členské štáty: Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Nemecko (Bádensko-
Württembersko a Bavorsko), Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Rakúsko,
Slovinsko
 pristupujúce štáty: Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko
 susediace štáty: Moldavsko, Ukrajina (Černivetská oblasť, Ivano-Frankovská
oblasť, Zakarpatská oblasť, Odeská oblasť).
„Spolupráca s partnerskými krajinami, ktoré zatiaľ nie sú členskými štátmi
Európskej únie, je pre nás obzvlášť dôležitá. Úspešné a prosperujúce krajiny na
východ od našich hraníc, ale aj na Balkáne, sú kľúčové z hľadiska bezpečnosti našej
krajiny aj odolnosti našej ekonomiky voči externým hrozbám,“ zdôraznila
vicepremiérka Remišová.
V rámci nadnárodnej spolupráce Slovensko úspešne participovalo napríklad na
projekte DAPhNE, ktorý za účasti partnerov zo šiestich krajín rieši prepájanie
prístavov na Dunaji, či na projekte TRANSGREEN, ktorý má prispieť k bezpečnejšej a
ekologickejšej cestnej a železničnej sieti, ktoré zohľadnia prvky zelenej
infraštruktúry, najmä ekologické koridory.

Aby vám nič neuniklo