Vicepremiérka Remišová: Spolupráca s občianskym sektorom najmä v čase polarizácie spoločnosti je v novom programovom období pre nás kľúčová


Bratislava, 26. október 2022 – Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Veronika Remišová podpísala Memorandum o
spolupráci so splnomocnencom Vlády SR pre občiansku spoločnosť Filipom
Vagačom. Jeho cieľom je zadefinovať ďalšiu spoluprácu v oblasti uplatňovania
princípov partnerstva vo všetkých fázach implementácie fondov Európskej únie v
novom programovom období.

„Memorandum je základom pre skvalitnenie spolupráce štátu a občianskej
spoločnosti v novom programovom období. Zvlášť v dnešnej polarizovanej
spoločnosti sú aktivity občianskej spoločnosti mimoriadne dôležité, či už sú to
organizácie, ktoré pôsobia v oblasti sociálnych vecí, charity, mládežnícke
organizácie, alebo organizácie, ktoré pôsobia v oblasti životného prostredia. Je to
práve občianska spoločnosť, ktorá má schopnosť spájať, zahojiť rany a vytvárať to
neviditeľné puto spolupatričnosti, ktoré robí každú spoločnosť odolnejšou,“ uviedla
vicepremiérka Remišová.
Obsahom memoranda je činnosť Monitorovacieho výboru pre nový Program
Slovensko 2021 – 2027, vrátane participatívneho procesu pri tvorbe výziev, výbere
odborných hodnotiteľov a prípravy riadiacej dokumentácie.

Aby vám nič neuniklo