Vicepremiérka Remišová: V Bratislave zakotvila historická replika rímskej veslice zo 4. storočia aj vďaka programu dunajskej spolupráce Interreg Projekt Living Danube Limes spája 8 európskych štátov a pomáha objavovať rímske dedičstvo na Dunaji


Bratislava, 5. august 2022 – Pomáhame spoznávať a chrániť európske kultúrne
dedičstvo. Vďaka projektu Living Danube Limes (Živá dunajská hranica Rímskej
ríše), ktorý je financovaný z programu Interreg – Dunajský nadnárodný program,
zakotvila v Bratislave replika rímskej hliadkovacej lode zo 4. storočia. Loď
s názvom Danuvina Alacris sa po dvoch rokoch náročnej výstavby prvýkrát plaví
po Dunaji a prepláva až 8 krajín.

„Dunaj odnepamäti spájal ľudí rôznych národov a kultúr – je to ozajstná živá tepna
Európy. A táto rímska loď je symbolom, ktorý nám pripomína, že ľudia netúžia po
objavovaní, spolupráci, obchode, výmene poznatkov a zdieľaní kultúry iba dnes, ale
bolo to tak vždy,“ uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
„Unikátny projekt Living Danube Limes, v rámci ktorého bola postavená aj verná
replika rímskej veslice, spojil 16 projektových partnerov zo Slovenska, Rakúska,
Nemecka, Rumunska, Bulharska, Maďarska, Česka a Chorvátska. Financovaný bol
z dunajského programu Interreg. Na Slovensku má tento program na starosti práve
naše Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a som hrdá, že
môžeme podporovať projekty, ktoré pomáhajú ľuďom, spájajú ich, zvyšujú kvalitu
života v regiónoch a zveľaďujú a odkrývajú európske kultúrne dedičstvo,“ uviedla
vicepremiérka. Celkový rozpočet projektu je takmer 3 milióny eur a sú doň zapojené univerzity a
štátne a súkromné podniky z 10 krajín. Experti z Fakulty architektúry a dizajnu STU
a Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave dva roky skúmali rímsku históriu
dunajského regiónu na našom území a všetky svoje poznatky pretavili do viacerých
akcií pre odbornú aj širokú verejnosť. Vďaka ich práci vznikla napríklad aj aplikácia
a modelovanie rekonštrukcií vo virtuálnej realite, čím sa podarilo oživiť aj rímsky
vojenský kastel Kelemantia v Iži.
Historická loď sa na územie Slovenska doplavila z Rakúska v piatok popoludní
a zakotvila pod hradom Devín. Počas víkendu bude kotviť v Karloveskej zátoke v
Bratislave, v Rusovciach, Čunove a v Iži. V Karloveskej zátoke pri lodenici Tatran
bude v sobotu rímska loď predstavená verejnosti. Záujemcovia budú mať tak
príležitosť obzrieť si Danuvinu Alacris zblízka, spoznať jej príbeh a nazrieť do života
Rimanov na našom území. Zo Slovenska si to loď namieri ďalej do Maďarska. Jeden
z hlavných cieľov projektu Living Danube Limes je nominácia celého dunajského
limesu (riečna hranica Rímskej ríše) ako miesta svetového dedičstva UNESCO.
„Som presvedčená, že práve takéto projekty majú veľký význam pre to, aby sme my,
Európania, nehľadali to, v čom sa navzájom líšime, ale dívali sa na to, čo nás spája,
čo máme spoločné,“ dodala vicepremiérka Remišová.
V rámci programov nadnárodnej spolupráce spravuje ministerstvo investícií dva
programy Interreg – Program Stredná Európa a Dunajský nadnárodný program. Do
týchto dvoch programov je zapojených 169 partnerov zo Slovenska – od univerzít
a výskumných inštitúcií, cez samosprávy až po mimovládne organizácie. Pre nové
programové obdobie 2021 – 2027 budú mať programy spolu rozpočet takmer 550
miliónov eur.

Zaujímavosti o rímskej veslici Danuvina Alacris

Je to verná replika rímskeho vojenského hliadkovacieho člna. Výstavba lode sa
začala 25. apríla 2021.
Dĺžka: 18 m
Šírka: 2,8 m

odbor komunikácie, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 02/2092 8258, 02/2092 8156, e-mail: tlacove@mirri.gov.sk

Výška stožiaru: 7,2 m
Celková hmotnosť: 6 000 kg
Priemerná rýchlosť: 6-9 km/h
Veslovaciu posádku tvorí 20 ľudí.
Na výstavbu lode bol použitý dub (dosky, kormidlo), smrek (stožiar, dvor, veslá),
topoľ (štíty). Stromy boli zoťaté v Nemecku v roku 2020.

Aby vám nič neuniklo