Vicepremiérka Remišová v Bruseli slávnostne podpísala schválenie novej Partnerskej dohody: Takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov pomôže pri rozvoji Slovenska a riešení problémov, ktoré ľudí trápia


Brusel, 18. júl 2022 – Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie Veronika Remišová dnes v Bruseli slávnostne podpísala
schválenie novej Partnerskej dohody. Ide o kľúčový dokument, ktorý určuje, ako
sa budú čerpať eurofondy v novom programovom období. Spolu
s vicepremiérkou Remišovou pod dokument svoj podpis symbolicky pridali
členovia Európskej komisie Elisa Ferreira a Nicolas Schmit.

„Partnerská dohoda bola pripravená v náročnom období, ktoré poznačila najskôr
pandémia COVID-19 a neskôr aj bezprecedentná vojenská agresia Ruska voči
Ukrajine. Výsledný dokument tak odzrkadľuje tieto náročné výzvy, ale aj zložité
premeny, ktorými Slovensko ako krajina a naša spoločnosť prechádzajú.
Partnerská dohoda je kombináciou odvahy a ambicióznosti v najťažších časoch v
celej histórii samostatnosti Slovenska. Som nesmierne vďačná, že vďaka
profesionalite a nasadeniu celého ministerstva sme úspešní a máme pripravený
veľmi dobrý strategický investičný plán. A to aj napriek tomu, že vzhľadom na
ruskú agresiu na Ukrajine prešla Partnerská dohoda ešte zásadnou aktualizáciou,
aby zohľadnila nové geopolitické hrozby a požiadavky na strategickú energetickú
bezpečnosť Slovenska,“ uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika
Remišová. Partnerskú dohodu symbolicky podpísala v pondelok po stretnutí s
komisárkou zodpovednou za politiku súdržnosti a reformy Elisou Ferreirou a
komisárom pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolasom Schmitom.
Remišová poďakovala Európskej komisii za profesionálnu spoluprácu a veľmi
dobrú komunikáciu so Slovenskou republikou s tým, že Partnerská dohoda je pripravená na mimoriadne vysokej úrovni, zohľadňuje všetky výzvy a vytvára
priestor na premenu Slovenska na modernú, zelenú a inovatívnu krajinu. Zároveň
zdôraznila participatívny prístup pri jej príprave. „Do prípravy Partnerskej dohody
sme zapojili stovky aktérov – od ministerstiev, úradov, samospráv,
zamestnávateľov a akademickej obce, až po mimovládne organizácie a verejnosť.
Je to výsledok bezprecedentnej celospoločenskej diskusie a konsenzu, ktorý je
najmä v dnešnej polarizovanej spoločnosti mimoriadne potrebný.”
Vicepremiérka informovala, že najväčšia časť investícií bude smerovať na zelené a
klimatické ciele, vrátane zvýšenia energetickej bezpečnosti Slovenska. „Agresia
Ruska proti Ukrajine nám všetkým ukázala, že už sa nemôžeme spoliehať na
doterajšie zdroje energie. Slovensko musí nutne hľadať spôsoby, ako zvýšiť svoju
energetickú bezpečnosť a nezávislosť, ale aj ako sa vyrovnať s dopadmi klimatickej
zmeny,” zdôraznila Remišová.
Dôležitá časť zdrojov bude ďalej smerovať na vedu, výskum, podporu inovácií,
keďže len inovácie zabezpečia kvalitnejšie pracovné miesta a lepšie platy pre ľudí
na Slovensku. Vicepremiérka zdôraznila, že investície z nových eurofondov
pokryjú tiež obrovské investičné dlhy z minulosti, ako sú napríklad vodovody či
budovanie kanalizácií.
Druhý najvyšší objem investícii pôjde do sociálnej oblasti a na vzdelávanie, ktoré
je kľúčom k úspechu Slovenska. Takisto sa mení aj prístup k riešeniu problémov
marginalizovaných komunít, pri ktorých sa na rozdiel od minulosti investície
sústredia na integrované projekty, ktoré by mali priniesť viditeľné a konkrétne
výsledky.
Ministerka Remišová vyzdvihla, že Partnerská dohoda je zároveň veľkou
reformou v riadení eurofondov. „Namiesto opakovania starých chýb z
predchádzajúcich období prichádzame s revolučnou zmenou. Jeden program a
jedny pravidlá prinesú lepší manažment, zrýchlenie procesu čerpania eurofondov a
transparentnosť. Vďaka zásadnej reforme sa celý systém sprehľadní, zjednoduší a
zrýchli tak, aby sa peniaze dostali čím skôr do regiónov, tam kde ich ľudia najviac
potrebujú,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Aby vám nič neuniklo