Vicepremiérka Remišová: V čase celosvetovej inflácie podávame pomocnú ruku samosprávam – eurofondové projekty budú môcť byť navýšené v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov Oddnes môžu samosprávy podávať Integrovanému regionálnemu operačnému programu žiadosti o navýšenie financií pre svoje projekty


Bratislava, 3. august 2022 – Dobrá správa pre samosprávy, ktoré majú
rozbehnuté eurofondové projekty. Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika
Remišová predstavila riešenie, ktoré samosprávam pomôže vyrovnať nárast cien
stavebných materiálov. V rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP) sa tak môže zachrániť až okolo 625 ohrozených projektov.

„Inflácia a prudký nárast cien, to nie je len slovenský, ale celosvetový problém.
Výrazne sa rast cien prejavil na stavebných materiáloch a to dopadá na časť
eurofondových projektov, ktorým pôvodne schválený balík podpory nestačí a
hrozilo, že budú zastavené, prípadne dodávatelia odstúpia. Mnoho problémov
samospráv je, žiaľ, spôsobených aj tým, že si v zmluvách s dodávateľmi často
neošetrili zmenu cien stavebných materiálov, čím by eliminovali dopady
navyšovania cien. My im podávame pomocnú ruku. V parlamente sme presadili
zmenu zákona, aby bolo možné z eurofondov dofinancovať zvýšenie cien
stavebných materiálov, a teraz spúšťame schému pomoci pre projekty
z regionálneho programu IROP, ktorý spadá pod naše ministerstvo investícií,“
povedala Remišová.
Základnú metodiku, ktorá mala riešiť nárast cien stavebných materiálov, vydalo
Ministerstvo dopravy a výstavby SR v polovici júla. Analýza ministerstva dopravy
pokrýva 17 komodít. „Pre projekty programu IROP však dopĺňame desiatky ďalších
položiek, ktorých sa v regionálnom programe skokový nárast cien dotýka,“ upozornila Remišová. Ide o základné položky ako tehly, vnútorné omietky,
zatepľovacie systémy, strešné materiály, elektroinštalácia, optické káble a mnohé
ďalšie. Nárast cien v rámci IROP sa týka najmä projektov rekonštrukcií škôl, škôlok,
budovania cyklotrás a opráv ciest, ale aj  budovania centier zdravotnej starostlivosti
či výsadby verejnej zelene v mestách. Celkovo ide o približne 625 projektov v
pôvodnej výške oprávnených výdavkov 585 miliónov eur. „Prichádzame s
konkrétnym riešením, ako tieto projekty zachrániť a vďaka dofinancovaniu ich
dotiahnuť včas do úspešného konca. Oddnes môžu samosprávy na program IROP
podávať žiadosti o navýšenie podpory v dôsledku nárastu cien stavebných
materiálov,“ povedala Remišová.
Navýšenie príspevku môžu získať projekty z výziev, ktorých hodnotiace kolá boli
uzavreté medzi 12. marcom 2020 a 30. aprílom 2022 – teda v čase, keď žiadatelia
pri svojich projektoch ešte nerátali so skokovým rastom cien stavebných
materiálov.
„Chcem ubezpečiť samosprávy, že stojíme pri nich a robíme všetko preto, aby sme
im pomohli projekty, ktoré ľudia v regiónoch veľmi potrebujú, úspešne zrealizovať.
Eurofondy sú síce veľmi technickou témou, ale túto konkrétnu pomoc pocítia ľudia
priamo vo svojom najbližšom okolí. Či už to bude zrekonštruovaná škôlka alebo
škola, kde chodia ich deti, nové cesty, po ktorých dennodenne chodia do práce, či
zdravotné zariadenia alebo zariadenia sociálnej starostlivosti. Robíme všetko pre to,
aby eurofondy boli využívané zmysluplne, transparetne a pre ľudí,“ zdôraznila
Remišová.
Vicepremiérka tiež zdôraznila, že operačný program IROP, ktorý spadá pod jej
ministerstvo, už koncom júna splnil plán čerpania pre tento rok a tretí rok po sebe
tak z regionálneho programu neprepadne ani euro. „Je to veľký rozdiel oproti
predchádzajúcim vládam, kedy len v tomto jedinom programe Slovensko prišlo
o takmer 40 miliónov eur, ktoré muselo pre neschopnosť predchádzajúcej garnitúry
vracať do Bruselu. Navyše, v roku 2021 mal operačný program IROP najvyššie
čerpanie vôbec od roku 2014, čo oceňujú aj samosprávy,“ dodala Remišová.
Metodiku IROP pre poskytnutie dodatočného príspevku nájdete tu:
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-
irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/usmernenie-ro-pre-irop-c-15/

Aby vám nič neuniklo