Vicepremiérka Remišová v Nórsku: Máme záujem, aby sme z Grantov EHP a Nórska mohli financovať aj riešenia na podporu odolnosti našej krajiny a spoločnosti voči vonkajším hrozbám


 

Granty znamenajú pre Slovensko veľký prínos – za 18 rokov sme vďaka
nim zachránili desiatky pamiatok, podporili kultúru, ochranu životného

prostredia aj rozvoj občianskej spoločnosti

Oslo/Nórsko, 14. november 2022 – Spoločne robíme Slovensko lepším a krajším.
Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska nám už 18 rokov
pomáhajú zvyšovať kvalitu života ľudí v regiónoch, obnovovať vzácne pamiatky aj
podporovať kultúru a umenie. Počas návštevy Nórskeho kráľovstva to vyzdvihla
vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, ktorej rezort manažuje
tieto granty na Slovensku. V Oslo tiež rokovala s nórskou ministerkou
zahraničných vecí Anniken Huitfeldtovou o novom programovom období
Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2021 –
2027. Vicepremiérka navštívila aj nórske Riaditeľstvo pre kultúrne dedičstvo
a zúčastní sa na programe Dňa kultúry Slovenska v Osle.

 

„Granty EHP a Nórska sú osvedčený a jeden z najlepších dlhoročných grantových
nástrojov podpory kultúry, ochrany pamiatok, ako aj životného prostredia a rozvoja
občianskej spoločnosti na Slovensku. Vďaka týmto grantom pomáhame zachrániť
a obnoviť 20 cenných kultúrnych pamiatok, ako sú napríklad Kaštieľ Coburgovcov v
Jelšave, Evanjelické lýceum v Bratislave či synagóga v Trenčíne. Ministerke
zahraničných vecí Anniken Huitfeldtovej som poďakovala za doterajší ústretový
prístup Nórska pri financovaní týchto oblastí. Upozornila som však na potrebu
zrýchlenia rokovaní medzi Európskou komisiou a donorských štátmi o novom
grantovom programovom období. To začalo plynúť už od 1. mája minulého roka, no
rokovania o ňom sa stále nezačali,” uviedla Remišová. Slovensko má podľa
vicepremiérky tiež záujem na tom, aby mali nové granty jednoduchší systém
riadenia a boli menej administratívne náročné.

odbor komunikácie, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
„Granty Nórskeho kráľovstva, ktoré manažuje naše ministerstvo investícií
a regionálneho rozvoja, boli vždy niečím vizionárske. Ako jedny z prvých grantov
financovali napríklad boj proti klimatickým zmenám. V novom programovom
období považujem za potrebné zamerať sa aj na nové výzvy a témy, ktoré by sa
z týchto grantov mohli podporiť. V čase, keď Slovensko čelí najväčším
bezpečnostným hrozbám vo svojej histórii, vojnu máme za hranicami a sme terčom
propagandy a kybernetických útokov z Ruska, by sme chceli nové granty využívať
tiež na podporu odolnosti našej krajiny a spoločnosti voči vonkajším hrozbám. Sme
členský štát NATO priamo susediaci s Ukrajinou, ktorá sa bráni vojenskej agresii
Ruska a zároveň sme jednou z hlavných tranzitných krajín pre utečencov. Nórsko
považujeme v rámci NATO za nášho strategického partnera a spojenca, a preto
s ním chceme pri riešení týchto výziev ešte užšie spolupracovať,“ zdôraznila
Remišová.

Súčasťou návštevy podpredsedníčky vlády v hlavnom meste Nórska je ďalej
program Dňa kultúry Slovenska v Osle, ktorý potvrdzuje nadštandardnú kultúrnu
výmenu oboch krajín. Príkladom je unikátna spolupráca nórskych a slovenských
pamiatkarov. Ministerka v hlavnom meste Nórska navštívila Riaditeľstvo pre
kultúrne dedičstvo (Riksantikvaren), ktoré je obdobou nášho Pamiatkového úradu
SR. „Teší ma, že obe inštitúcie úzko spolupracujú v oblasti ochrany pamiatok. Naši
pamiatkari odovzdávajú nórskym kolegom cenné skúsenosti s ochranou drevených
stavieb, o čom som sa na vlastné oči presvedčila počas prehliadky skanzenu
nórskeho Generálneho riaditeľstva pre kultúrne dedičstvo. Nórska strana dlhodobo
z grantov investuje do projektu Pro Monumenta, vďaka ktorému na Slovensku
budujeme systém preventívnych prehliadok stavu nehnuteľných pamiatok,“ uviedla
Remišová. Preventívna ochrana pamiatok má veľa prínosov, odstraňujú sa počas
nej zistené drobné poruchy a ich vlastníci či správcovia získajú praktické informácie
o možnostiach údržby. Z grantov sa tiež podporuje veľmi dôležité vzdelávanie
o tradičných remeselných postupoch ako je napr. tesárstvo. Venujú sa mu školiace
strediská v Trnave, Banskej Štiavnici a v Levoči a na workshopoch sa zúčastňujú aj
nórski pamiatkari.
Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie otvorí v Oslo výstavu
fotografií mapujúcu pamiatky, ktoré sa vďaka Grantom EHP a Nórska obnovujú.
Fotografie vzácnych kaštieľov, hradov, sakrálnych a ďalších pamiatok z rôznych

odbor komunikácie, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
častí Slovenska doplnia zábery z projektov súčasnej kultúry, ktoré taktiež čerpali
granty.
Granty EHP a Nórska fungujú na Slovensku od roku 2004, kedy sme sa stali nielen
členom elitného klubu Európskej únie, ale tiež členom Európskeho hospodárskeho
priestoru. Jeho súčasťou sú aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, ktoré za 18 rokov
poskytli Slovensku už viac ako 250 miliónov eur.
Programy EHP a Nórska na Slovensku v programovom období 2014 – 2020:
Kultúra – obnova a záchrana 20 cenných kultúrnych pamiatok (17 mil. eur), rozvoj
súčasnej kultúry a umenia (3 mil. eur)
Miestny rozvoj a inklúzia – projekty zamerané na zlepšenie situácie
marginalizovaných rómskych komunít v najmenej rozvinutých regiónoch (13,5 mil.
eur)
Domáce a rodovo podmienené násilie – 16 projektov venovaných prevencii a
rozširovaniu povedomia o rovnoprávnosti žien a mužov, ako aj na boj proti
domácemu a rodovo podmienenému násiliu (6 mil. eur)
Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca – projekty zamerané na dobrú správu
vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť a cezhraničnú spoluprácu s
Ukrajinou (9 mil. eur)
Obchod a inovácie (Výskumná agentúra) – projekty zamerané na zvýšenie
konkurencieschopnosti slovenských podnikov v rámci oblastí zelených inovácií v
priemysle, projekty zamerané na vzdelávanie a štipendiá (23,5 mil. eur)
Klíma – projekty zamerané na zvýšenie schopnosti reagovať na zmenu klímy vo
vybraných oblastiach a vo vybraných ekosystémoch (20 mil. eur)
Zoznam pamiatok, ktoré na obnovu získali podporu z Grantov EHP nájdete v
prezentácii Zachraňujeme 20 pamiatok a v súvisiacej tlačovej správe, ako aj v časti
webstránky grantov venovanej podpore kultúry.
Podrobné informácie o grantoch na: www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Aby vám nič neuniklo