Vicepremiérka Remišová: Vďaka našej podpore vznikli stovky kilometrov cyklotrás dôležitých pre zdravší a lepší život v regiónoch


Bratislava, 27. apríl 2022 – Pomáhame rozvíjať cyklodopravu na Slovensku. Spolu
až 382 kilometrov nových cyklistických trás sa vybudovalo v aktuálnom
programovom období s podporou z Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP), ktorý riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie (MIRRI) SR. Z nich takmer 66 kilometrov cyklotrás vzniklo vďaka
nedávno vyhodnotenej výzve na podporu nemotorovej dopravy v regiónoch.

„Cyklodoprava sa dnes stáva zmysluplnou a plnohodnotnou dopravnou alternatívou
– je lacná, ekologická, prospieva nášmu zdraviu a je úlohou štátu, aby bola cesta na
bicykli do práce, školy či za turistikou aj bezpečná. Preto jednou z oblastí, ktorú
podporujeme z eurofondového programu IROP je práve rozvoj cyklodopravy na
Slovensku a budovanie nových a cyklotrás, ktoré sú bezpečné pre cyklistov, chodcov
aj šoférov,“ uviedla vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika
Remišová, ktorá dlhodobo podporuje rozvoj bezpečnej a ekologicky čistej
cyklodopravy.
V rámci nedávno vyhodnotenej výzvy, vyhlásenej od augusta 2020 do mája 2021,
uspelo 29 projektov z rôznych častí Slovenska, s výnimkou Bratislavského a
Žilinského kraja. Najviac, osem projektov sa uskutoční v Nitrianskom kraji. Sú medzi
nimi napríklad dva projekty „Do práce ekologicky“, ktoré patria do Ponitrianskej
cyklomagistrály. Tá po dobudovaní prepojí Topoľčany, Nitru, Šurany, Nové Zámky,
Kolárovo a obce pri rieke Nitra s medzinárodnou cyklistickou trasou Eurovelo 6,
ktorá vedie od Atlantického oceánu až po Čierne more a prechádza aj Nitrianskym
krajom.
Sedem projektov poteší cyklistov v Trnavskom kraji a šestica projektov rozšíri
možnosti cyklodopravy v Trenčianskom kraji. Obidva kraje pritom uspeli
s projektmi, ktoré sú súčasťou jednej z našich najdôležitejších cyklotrás – Vážskej
cyklomagistrály.

Vedie popri rieke Váh a jej kanáloch cez tri kraje – Trnavský, Trenčiansky a Žilinský
kraj. Zámerom je vytvoriť bezpečnú cyklocestu, ktorá zlepší možnosti nielen pre
rozvoj cykloturizmu, ale aj na cestu do práce, školy či za službami. Z programu IROP
išlo na budovanie 100-kilometrovej trasy doteraz spolu takmer 7 miliónov eur.
Podporu získala ďalej cyklotrasa v podjazde pod Univerzitným mostom v Nitre,
ktorá prepojila dve cyklocesty, tiež cyklotrasa, ktorá bezpečne spojila Dubnicu nad
Váhom s jeho mestskou časťou Prejta, ako i tri cyklotrasy v Brezne (C2, C5 a C10), 1.
etapa cyklistického prepojenia Trnavy s Bohdanovcami nad Trnavou a Špačincami a
iné.
Celkovo do výzvy prišlo 47 žiadostí o podporu. Úspešných bolo 29 projektov, medzi
ktoré sa rozdelilo spolu takmer 22 miliónov eur.
Všetky podporené projekty možno na nájsť: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-
programove-obdobie-2014-2020/implementacia-irop/zoznam-projektov-
irop/index.html
„Budovanie kvalitných a bezpečných cyklistických magistrál, ale aj menších
cyklociest vytvára reálne alternatívy k motorovej doprave. Popri nesporným
prínosoch pre naše životné prostredie, pomáha rozvíjať miestny turizmus. Prináša
tak do regiónov viac pracovných príležitostí a príjmov z cestovného ruchu. V
investíciách do cyklistickej dopravy, po ktorých je v regiónoch silný dopyt, preto
plynulo pokračujeme,“ uviedla ministerka Remišová.
Na podporu nemotorovej a najmä cyklistickej dopravy smerovalo v aktuálnom
programovom období 2014-2020 zo 4 výziev spolu 156,3 milióna eur. Do začiatku
apríla tohto roka bolo podporených 156 projektov za spolu takmer 95 miliónov eur.
Vďaka nim vzniklo 382 kilometrov nových cyklistických trás a 1 003 prvkov
doplnkovej infraštruktúry.
Zo štyroch výziev sa v súčasnosti ešte dve vyhodnocujú. Obe MIRRI SR vyhlásilo
minulý rok, konkrétne 21-miliónovú výzvu z augusta pre celé Slovensko a 10-
miliónovú výzvu v decembri pre Prešovský kraj na rozvoj cykloturistiky v národnom
parku Poloniny.

Aby vám nič neuniklo