Vicepremiérka Remišová: Vďaka navýšeniu podpory pre materské školy na 27 miliónov eur pomôžeme vytvoriť vyše 2 100 nových miest pre deti


Bratislava, 20. máj 2022 – Pomáhame rodinám a samosprávam riešiť problém
s nedostatkom miest pre deti v materských školách. Pôvodný balík 14 miliónov
eur navyšujeme na takmer dvojnásobok, vďaka čomu podporu z Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP) dostane až 77 škôlok po celom
Slovensku.

„Keď hovoríme o opatreniach na podporu rodiny, tak základná potreba rodičov
s deťmi je práve škôlka. My v strane ZA ĽUDÍ to považujeme za základný pilier
rodinnej politiky. Tak, aby každé dieťa, ktoré chcú rodičia dať do škôlky, miesto
v škôlke aj malo. Za posledných 12 rokov bol akútny nedostatok miest v škôlkach,
miesta pribúdali len veľmi pomaly a pre mnohých rodičov bol tento problém
neriešiteľný. Som rada, že sme v tomto smere spravili zásadný pokrok. Z eurofondov
robíme všetko preto, aby sme historický dlh voči rodinám vyrovnali dofinancovali
a výsledky našej snahy sú toho dôkazom. Preto sme vypísali výzvu v celkovom
objeme podpory 14 miliónov eur na zvyšovanie kapacít materských škôl. V dvoch
kolách sa prihlásilo 102 projektov a keďže chceme podporiť všetky projekty, ktoré
spĺňajú kritériá, našli sme dodatočné zdroje a podporu navyšujeme na viac ako 27
miliónov eur,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika
Remišová.
Do výzvy, ktorú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
(MIRRI SR) vyhlásilo, sa mohli zapojiť zriaďovatelia, ktorí prevádzkujú verejné,
súkromné či cirkevné materské školy z celého Slovenska, okrem Bratislavského
kraja.
Po navýšení balíka na 27,2 milióna eur získa podporu až 77 škôlok, ktoré vytvoria
spolu 2 147 nových miest pre deti. V Trnavskom kraji bolo schválených 13 žiadostí,

odbor komunikácie, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 02/2092 8258, 02/2092 8156, e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
v Trenčianskom 8, v Žilinskom 13 žiadostí. V Nitrianskom kraji získalo kladné
hodnotenie 13 žiadostí, v Prešovskom 9 žiadostí, v Košickom kraji je to 5 žiadostí
a v Banskobystrickom kraji 16 žiadostí.
Starostovia, primátori, cirkvi či súkromné subjekty môžu vytvoriť miesta novým
škôlkarom cez výstavbu nových objektov so zameraním na inkluzívne vzdelávanie,
alebo prostredníctvom rekonštrukcie a úpravy nových priestorov, zvyšovaním
energetickej hospodárnosti budov, ale aj stavebno-technickou úpravou areálov.
„Celkovo sme z programu IROP v tomto programovom období vrátane tejto výzvy
podporili 343 škôlok a vyše nových 9 600 miest pre deti. Pre rodičov to znamená
veľkú pomoc, aby mohli lepšie skĺbiť svoj pracovný život so starostlivosťou o deti.
Podpora rodín je našou prioritou, okrem škôlok tiež z eurofondov podporujeme viac
miest pre deti na základných školách a lepšiu odbornú výučbu na stredných školách.
To sú investície do budúcnosti našich detí a do budúcnosti Slovenska, to je
prorodinne zameraný štát,“ dodala vicepremiérka Remišová.
Okrem tejto výzvy vypísalo MIRRI SR v marci tiež výzvu špeciálne určenú na
rozširovanie kapacít materských škôl v Bratislavskom kraji, a to s celkovou
podporou viac ako 23 miliónov eur a pre veľký záujem bude vyhodnotená
v najbližších týždňoch. Ďalšie 4 milióny pôjdu na bratislavské škôlky z regionálnej
podpory.

Aby vám nič neuniklo