Vicepremiérka Remišová: Veľký úspech antibyrokratickej revolúcie – občanov sme odbremenili už od 500 000 výpisov, ktoré nemuseli predkladať na úradoch


Bratislava, 12. august 2022 – Občania aj podnikatelia cítia reálny prínos zákona
proti byrokracii, ktorý presadila vicepremiérka a ministerka informatizácie
Veronika Remišová. Za osem mesiacov štát od nich nežiadal už 500 000 výpisov a
potvrdení. Vďaka veľkej antibyrokratickej revolúcii, ktorú Ministerstvo investícií
regionálneho rozvoja a informatizácie SR odštartovalo v januári tohto roka,
občania už nemusia na úradoch predkladať 13 typov potvrdení. Celkovo sa
v rámci antibyrokratickej reformy zruší až 21 výpisov!

„Úlohou štátu je pomáhať občanom, vychádzať im v ústrety a poskytovať užitočné
služby na profesionálnej úrovni. V tomto duchu sme pripravovali najväčšiu
antibyrokratickú reformu v histórii Slovenska, ktorá sa stala realitou v januári tohto
roka. Namiesto toho, aby si ľudia komplikovane zháňali a predkladali na úradoch
výpisy osobne, vymieňajú si ich úrady medzi sebou elektronicky. V rámci tejto veľkej
reformy postupne rušíme až 21 výpisov a potvrdení a už dnes nemusia občania
predkladať na úradoch 13 z nich, vrátane kópií rodného či sobášneho listu. Vďaka
tomu už ľudia takto nemuseli od začiatku roka predložiť viac ako 500 000 výpisov,
čím sme im na poplatkoch, doprave a čase pomohli ušetriť 5 miliónov eur,” zhrnula
vicepremiérka Remišová doterajšie výsledky antibyrokratickej reformy.

Od 1. 1. 2022 bolo zrušené predkladanie týchto 13 potvrdení/ výpisov:
1. kópia rodného listu
2. kópia sobášneho listu
3. kópia úmrtného listu
4. potvrdenie o pobyte
5. potvrdenie o pridelení IČO

odbor komunikácie, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 02/2092 8258, 02/2092 8156, e-mail: tlacove@mirri.gov.sk

6. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
7. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v
konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz
8. výpis z registra / zoznamu advokátov
9. výpis z centrálneho registra exekúcií
10. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
11. potvrdenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie
12. doklady preukazujúce ťažké zdravotné postihnutie
13. potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi

Celkovo bude na základe antibyrokratického zákona zrušených až 21 výpisov, čo
bude pre občanov znamenať úsporu až 42 miliónov eur. Medzi ďalšími
dokumentmi bude napr. výpis z Registra poskytovateľov sociálnych služieb, alebo
potvrdenie o poberaní dôchodku z II. piliera.

Úrady od januára už od občanov nežiadali napríklad 118 000 potvrdení o pobyte,
133 000 kópií rodného listu, či 111 000 kópií sobášneho listu, ktorú predtým museli
predkladať vždy pri prihlásení sa na trvalý pobyt, zmene priezviska, alebo aj pri
reštitučnej agende a pozemkových úpravách.
Súdy ďalej nemuseli žiadateľom vystaviť takmer 9 500 potvrdení o tom, že subjekt
nie v konkurze, likvidácii alebo na neho nebol vyhlásený konkurz. Podnikatelia
potvrdenie v minulosti potrebovali, ak chceli preukázať splnenie podmienok pri
žiadostiach o dotácie alebo podporu z verejných zdrojov, alebo pri uplatňovaní
pohľadávok štátu.

“Veľká antibyrokratická revolúcia nie je len o zrušení predkladania papierových
výpisov, ale aj o proaktívnych službách štátu pre občanov. Štát nemá pasívne čakať
na to, čo občan potrebuje vybaviť pri riešení svojich životných situácií a nemá ho
nechať vytrápiť sa na úradoch, ale automaticky mu má vychádzať v ústrety pri
riešení jeho situácie a čo najviac ho zbaviť zbytočnej byrokracie. Aj preto sme
spustili ďalšiu prevratnú novinku – proaktívnu službu pri narodení dieťaťa. Po
narodení dieťaťa už rodičia nemusia obehávať matriku a lekárov, aby získali rodný

odbor komunikácie, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 02/2092 8258, 02/2092 8156, e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
list, či príspevok pri narodení dieťaťa, ale štát celú administratívu vybaví za nich.
Takto vyzerá informatizácia v službách občanov,” dodala vicepremiérka Remišová.

Ak sa občania stretnú s tým, že úrady od nich žiadajú jeden zo zrušených výpisov,
môžu napísať podanie na adresu: stopbyrokracii@mirri.gov.sk.

Viac informácií: https://stopbyrokracii.sk/menej-papierov-a-behania-po-uradoch-
pozrite-sa-ktore-potvrdenia-a-vypisy-uz-nemusite-nosit/

Aby vám nič neuniklo