Vicepremiérka Remišová: Viac ako tretina slovenských seniorov je izolovaná od digitálneho sveta – z Plánu obnovy im poskytneme školenia aj špeciálne tablety


Revolučný projekt sa týka vyše 170 000 ľudí nad 65 rokov

 

Bratislava, 12. máj 2022 – Podporíme seniorov, aby mohli naplno využívať
benefity digitálnej doby. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR (MIRRI SR) si nechalo vypracovať prieskum o úrovni digitálnej
gramotnosti seniorov a ich schopnostiach pracovať s informačno-
komunikačnými technológiami. Prieskum ukázal napríklad aj to, že mnohým
ľuďom nad 65 rokov chýba základné digitálne vybavenie.

 

„V čase, keď sa digitálne technológie stávajú čoraz nevyhnutnejšie pre
plnohodnotné zapojenie sa do života, musíme myslieť na to, aby k prínosom, ktoré
digitálna transformácia prináša, mali prístup všetci bez ohľadu na to, koľko majú
rokov, aké majú vzdelanie, prácu, alebo kde žijú. Jednou z najzraniteľnejších
skupín, ktorá je ohrozená digitálnou chudobou, sú seniori. Preto práve pre nich
pripravujeme revolučnú schému pomoci,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová.
MIRRI SR si dalo vypracovať kvantitatívny prieskum na vzorke takmer 600
respondentov, z ktorého vyplynulo, že až 41 % slovenských seniorov vo veku 65 –
88 rokov nevlastní žiadne digitálne zariadenie – teda počítač, smartfón ani tablet.
Hardvérové vybavenie je pritom základným predpokladom pripojenia na internet,
využívania digitálnych služieb a rozvoja digitálnych zručností. Prieskum
uskutočnila spoločnosť CallQuest, s.r.o., v januári 2022.
„Seniorov nemôžeme nechať na okraji digitálneho sveta, ale musíme im pomôcť
plnohodnotne sa doň zapojiť. Digitálne technológie im totiž môžu výrazne zlepšiť
kvalitu života, či už ide o kontakt s blízkymi a rodinou alebo o komunikáciu
s lekármi a online nakupovanie. Vo veľmi krátkom čase spustíme projekt na
zlepšenie digitálnych zručností seniorov, na ktorý sme vyčlenili takmer 70 miliónov
eur z Plánu obnovy a odolnosti SR. Finišujeme s prípravnou fázou a do konca júna

počítame s vyškolením prvých tisíc seniorov,“ povedala ministerka informatizácie
Remišová.
Podľa prieskumu slovenskí seniori digitálne zariadenia používajú najčastejšie na
vyhľadávanie informácií na internete, videohovory, posielanie e-mailov alebo
čítanie online médií. Len menej ako 15 % seniorov používa digitálne zariadenia na
náročnejšie úlohy, ako napr. internetbanking, online nakupovanie či komunikáciu
s úradmi. „Čiže aj tí seniori, ktorí digitálne zariadenie majú, ho využívajú skôr na
zábavu ako na činnosti, ktoré sú zložitejšie, ale pritom im môžu priniesť väčší
komfort do života.“
Prieskum tiež ukázal, že seniori príliš nedôverujú mediálnemu obsahu – až tretina
opýtaných (33 %) nevie definovať, ktoré médium je dôveryhodné, resp.
nedôveruje žiadnemu. Každý piaty respondent prieskumu sa nikdy nestretol s
pojmom dezinformácia alebo hoax.
„Žijeme dobu hoaxov, falošných informácií a propagandy nepriateľských režimov,
ktoré sa tvária ako pravda a ich cieľom je vniesť neistotu a chaos do našej
spoločnosti. Veľmi výrazne sa to ukázalo najmä v čase pandémie a je to zrejmé aj
v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Náš prieskum potvrdil, že seniori sú veľmi
zraniteľnou skupinou pokiaľ ide o rozlišovanie a vyhodnocovanie informácií. To je
ďalší vážny dôvod, aby sme investovali do projektov, ktoré pomôžu zlepšiť ich
digitálnu gramotnosť,“ zdôraznila ministerka Remišová.
Z prieskumu MIRRI SR pritom vyplynulo, že seniori vnímajú digitálne technológie
pozitívne. Až 97 % z tých, ktorí vlastnia digitálne zariadenie, potvrdilo, že
technológie považujú za dôležitú súčasť moderného života, vyše 90 % súhlasí
s názorom, že by im digitálne technológie uľahčili kontakt s blízkymi a každodenný
život. Sedem z desiatich seniorov má záujem rozvíjať svoje digitálne zručnosti.
Práve k zvýšeniu ich digitálnej gramotnosti má napomôcť celonárodný projekt z
Plánu obnovy s názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia
Senior-tabletov“.
„Náš projekt na zlepšovanie digitálnych zručností seniorov je v mnohom revolučný.
Nielenže vyškolíme a zlepšíme digitálne zručnosti vyše 172 000 seniorov, ale
úspešným absolventom školení odovzdáme aj nakonfigurované a prispôsobené
tablety, ktoré budú pre nich vstupnou bránou do online sveta,“ uviedla Remišová.

Na projekte v prípravnej fáze MIRRI SR spolupracuje s Jednotou dôchodcov
Slovenska a verejnými vysokými školami. Školenia budú mať jednotnú metodiku a
budú pozostávať zo 4 hlavných vzdelávacích okruhov:
 Základná práca s digitálnym zariadením – absolventi získajú základné
vedomosti o tom, ako používať digitálne technológie.
 Vyhľadávanie informácií – naučia sa vyhľadávať potrebné informácie a
lepšie sa orientovať vo svete internetu.
 Komunikácia online – oboznámia sa s rôznymi možnosťami komunikácie
cez internet písomnou formou a videoformou.
 Informačná bezpečnosť – dozvedia sa o nástrahách pri práci s digitálnymi
technológiami a naučia sa, ako sa pred nimi chrániť.
O detailoch bude ministerstvo informatizácie informovať v najbližších týždňoch.
„Už teraz sa nám ozývajú záujemcovia o školenia. Chcem všetkých ubezpečiť, že
k projektu bude spustená komunikačná kampaň, ktorá sprostredkuje všetky
informácie o tom, ako a kde sa včas prihlásiť na školenia. Projekt je nastavený tak,
aby sa doň mohli zapojiť všetci seniori, ktorí spĺňajú kritériá výberu pre školenie
digitálnych zručností,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Aby vám nič neuniklo