Vicepremiérka Remišová: Vraciame krásu žilinskému Domu umenia Fatra – na obnovu ikonickej pamiatky ide 1 milión eur


Žilina, 17. jún 2022 – Spoločne zlepšujeme kvalitu života ľudí v regiónoch a
pomáhame zachrániť a obnoviť národné kultúrne dedičstvo. Vicepremiérka
Veronika Remišová a veľvyslanec Nórskeho kráľovstva Terje Theodor Nervik
dnes v žilinskom Dome umenia Fatra zhodnotili fungovanie Grantov Európskeho
hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu na
Slovensku. Granty, ktoré spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR (MIRRI SR), sa využívajú na obnovu pamiatok, rozvoj kultúry v
regiónoch aj na podporu občianskych aktivít.

„Slovensko si z minulosti pred sebou stále tlačí obrovský investičný dlh, ktorý
pociťujú ľudia na kvalite života v rôznych oblastiach. Preto si veľmi ceníme
zmysluplnú pomoc a podporu, ktorú má naša krajina už 18 rokov k dispozícii vďaka
Grantom EHP a Nórska v oblasti kultúry, ochrany pamiatok, zlepšovania
postavenia menšín či dobrú správu vecí verejných,“ povedala vicepremiérka a
ministerka investícií na tlačovej konferencii v žilinskom Dome umenia Fatra, ktorý
sa rekonštruuje práve vďaka pomoci takmer 1 milión eur z grantov.
„Granty EHP a Nórska sú najvyššou prioritou Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva
v Bratislave. Keďže tieto granty sú tu už 18 rokov, zanechali svoju stopu po celom
Slovensku. Projekty podporené z grantov nájdete v každom regióne vašej
nádhernej krajiny. Nórsku vládu teší dobrá povesť, ktorú majú granty na
Slovensku. Veľmi nám záleží na transparentnosti, rovnakých príležitostiach a
spravodlivom výberovom konaní. Naším prianím je, aby sa granty priblížili ľuďom
na Slovensku, pomohli im zmeniť prostredie k lepšiemu, priniesli nové podnety a
ekonomickú prosperitu,“ uviedol veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v SR Terje
Theodor Nervik.

„Tieto granty si počas svojej existencie na Slovensku získali povesť podpory, pri
ktorej sa uplatňuje nulová tolerancia voči korupcii a presadzujú najvyššie etické
štandardy. Jedným z príkladov, ako by mal transparentný výberový proces
prebiehať, bol program obnovy kultúrnych pamiatok,“ zdôraznila ministerka.
Z Grantov EHP sa rozbehla obnova a záchrana 20 cenných pamiatok vo výške
takmer 17 miliónov eur. Pamiatky pritom po obnove často získajú aj nový rozmer
a využitie. „Naším cieľom nie je len pamiatky rekonštruovať, ale im aj vdýchnuť
nový život. Preto podporujeme projekty, ktoré prispejú k miestnemu turizmu,
podporia vznik nových pracovných miest a celkovo prispejú k rozvoju regiónov.
Obnovené pamiatky sa tiež viac otvoria verejnosti, napríklad formou kultúrnych či
vzdelávacích aktivít. Lebo pamiatka, ktorú nikto nenavštívi, je mŕtva pamiatka,“
upozornila Remišová. Medzi obnovenými objektmi sú napríklad Kaštieľ
Coburgovcov zo 16. storočia v Jelšave, funkcionalistická pamiatka v Nitre – Vila K.,
Evanjelické lýceum na Konventnej ulici v Bratislave, synagóga v Trenčíne aj Dom
umenia Fatra v Žiline.
Granty pomohli tiež kultúre a umeniu, ktoré výrazne zasiahla pandémia
koronavírusu. „Z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu išli na rozvoj súčasnej
kultúry a umenia 3 milióny eur a podporil sme 17 projektov v kultúrnom a
kreatívnom priemysle. V ťažkých časoch koronakrízy, ktorá na tieto oblasti
dopadla azda najviac, to bola veľmi potrebná a účinná pomoc,” doplnila
ministerka. Podporu získali medzi inými Art Cafe v Banskej Štiavnici a jeho projekt
SLICE, projekt súčasnej hudby NOISS združenia Atrakt Art či Konvergenciami
pripravované Hudobné mosty.
Dôležitá je grantová podpora na riešenie sociálnych problémov v
marginalizovaných rómskych komunitách, na rozvoj demokratickej občianskej
spoločnosti a odstraňovanie diskriminácie. „Podporujeme projekty, ktoré sú trvalo
udržateľné a riešia potreby najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, vrátane
rómskych detí a mládeže,“ priblížila vicepremiérka. Na miestny rozvoj najmenej
rozvinutých okresov a zlepšenie situácie v marginalizovaných rómskych
komunitách ide z grantov viac ako 12 miliónov eur. „Vďaka tomu sme pomohli
deťom a mládeži z týchto komunít zlepšiť prístup k vzdelaniu alebo voľnočasovým
aktivitám.”

Z programu Domáce a rodovo podmienené násilie sa 6 miliónov eur rozdelilo
medzi 16 projektov, prostriedky išli napríklad aj na intervenčné tímy, ktoré
pomáhajú priamo v teréne.
Súčasťou grantov, ktoré spravuje MIRRI SR, je tiež program zameraný na dobrú
správu vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť a cezhraničnú
spoluprácu. Spolu 2,5 milióna eur sa rozdelilo medzi 5 projektov na zlepšenie
cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou. „Práve z tohto programu sme krátko po
začiatku vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine presunuli 400 000 eur na
humanitárnu pomoc našim ukrajinským partnerom. Zároveň donorské krajiny
podporili vznik úplne nového projektu pre Migračný úrad Ministerstva vnútra SR,
ktorý bude mať dlhodobý pozitívny prínos pre azylový systém na Slovensku,”
uviedla Remišová.
Granty EHP a Nórska sa na Slovensku dajú získať aj z dvoch ďalších programov – z
programu Ministerstva životného prostredia SR „Zmierňovanie a prispôsobovanie
sa zmene klímy“ a z programu Výskumnej agentúry „Rozvoj obchodu, inovácií a
malých a stredných podnikov“.
„Granty EHP a Nórska si za takmer dve desaťročia fungovania na Slovensku získali
vysoký kredit a veľa pozitívnych ohlasov u verejnosti. Ich prínos vidieť pri záchrane
nášho kultúrneho dedičstva a cítia ho aj ľudia v regiónoch vďaka veľmi užitočným
projektom. Za každým z nich je príbeh a konkrétni ľudia, ich obetavá práca.
Veľkým prínosom pri realizácii každého projektu je spolupráca s účastníkmi z
donorských štátov – Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Mojou ambíciou je
posilňovať spoluprácu s donormi a v budúcnosti podporiť množstvo ďalších
prínosných projektov, ktoré zlepšia život ľudí na Slovensku,“ dodala vicepremiérka
Remišová.
Podpredsedníčka vlády a nórsky veľvyslanec na záver tlačovej konferencie
vyžrebovali výhercov edukačnej súťaže „Spoznaj Granty EHP a Nórska –
#SPOZNAJgranty“, do ktorej sa zapojilo viac ako 300 účastníkov. Viac informácií
možno nájsť na: https://www.eeagrants.sk/novinky/edukacna-kampan-spoznaj-
granty-ehp-a-norska-spojena-so-sutazou/

Dom umenia Fatra – pamiatková ikona Žiliny

V secesnej storočnej budove sídli Štátny komorný orchester Žilina. Rekonštrukciu
jej fasády, hľadiska koncertnej sály aj javiska podporili Granty EHP. „Veľmi ma teší,
že takmer 1 milión eur z grantov pomôže obnoviť niekdajšiu slávu Domu umenia
Fatra. Fatra má v mojom živote osobitné miesto. Už ako malú ma sem otec brával
na nádherné koncerty Štátneho komorného orchestra,“ uviedla vicepremiérka a
ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.
Na riešenie havarijného stavu budovy a jej modernizáciu získal Štátny komorný
orchester Žilina 997 177 eur z grantového programu Kultúra. V rámci projektu
„Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina“ sa obnoví nielen fasáda, okná
a koncertná sála. Súčasťou je aj výmena a doplnenie osvetlenia, rozšírenie pódia,
rekonštrukcia podlahy, obnova a doplnenie sedadiel. Podporia sa aj koncerty s
nórskymi a rómskymi umelcami a koncerty prezentujúce rozmanité kultúry.
Dom umenia Fatra postavili v rokoch 1919 – 1921 ako budovu kina a divadla
Grand Bio Univerzum. V 80. rokoch k Fatre pribudovali prístavbu a odvtedy je
sídlom Štátneho komorného orchestra v Žiline. Zaujímavosťou je, že pred sto
rokmi, 3. januára 1922, tu mal slovenskú premiéru náš prvý hraný film Jánošík.
Bližšie informácie o projekte: https://www.eeagrants.sk/projekty/prelame-na-
nov-vlnu-dom-umenia-fatra/ a https://youtu.be/M9S_YULSej0 .

Čo sú Granty EHP a Nórska
Granty fungujú na Slovensku od roku 2004, kedy sme sa stali nielen členom
elitného klubu Európskej únie, ale tiež členom Európskeho hospodárskeho
priestoru. Jeho súčasťou sú aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, ktoré za 18 rokov
poskytli Slovensku už viac ako 250 miliónov eur.
Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty EÚ poskytujú od roku 1994
prostredníctvom Grantov EHP a Nórska finančné príspevky tým krajinám EÚ,
ktorých HDP na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. V dobiehajúcom
programovom období 2014 – 2021 ide o 15 štátov. Na druhej strane, má trojica
prispievateľských štátov umožnený voľný pohyb tovarov, kapitálu, služieb a osôb v
celej EÚ. Granty majú dva hlavné ciele – znižovať ekonomické a sociálne rozdiely v
rámci EHP a rozvíjať spoluprácu donorských a prijímateľských krajín.
Podrobné informácie nájdete na: www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Aby vám nič neuniklo