Vicepremiérka Remišová vyzýva prijímateľom eurofondov z programu IROP, aby žiadali navýšenie projektov, ktoré pokryje nárast cien stavebných materiálov


 

Ministerstvo regionálneho rozvoja zriadilo pre prijímateľov informačnú

telefonickú linku aj e-mail

 

Bratislava, 17. október 2022 – Poradíme prijímateľom eurofondov, ako zachrániť
projekty, ktoré ohrozilo zvýšenie cien. Na pomoc prijímateľom prostriedkov z
Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z výziev vyhlásených
Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)
sme zriadili špeciálnu telefonickú infolinku. Linka dopĺňa už existujúci
informačný e-mail. Chceme tak pomôcť obciam, mestám a ďalším prijímateľom,
ktorí získali podporu z IROP, no pre nárast cien stavebných materiálov museli
projekty pozastaviť, alebo od nich upustiť.

 

„V reakcii na globálnu infláciu a skokový nárast cien stavebných materiálov sme v
parlamente presadili zákon, ktorý umožňuje navýšiť financie pre eurofondové
projekty. Pre náš Integrovaný regionálny operačný program sme už v lete zverejnili
metodiku a vyzvali prijímateľov, aby túto šancu, ktorá umožňuje navýšiť financie
až o 20%, využili. Ide približne o 600 projektov, ktorých sa táto možnosť týka a
chceme ich zachrániť. Doteraz sme však dostali len malý počet žiadostí o
navýšenie. Preto vyzývam všetkých prijímateľov, ktorých projekty v programe IROP
stoja v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov, aby urýchlene využili túto
príležitosť a žiadali o navýšenie financií. Ide nám o spoločnú vec. Chceme zachrániť
a zrealizovať už zazmluvnené projekty na rekonštrukcie škôl, škôlok, nové cesty,
cyklotrasy či modernizáciu nemocníc. Ľudia v regiónoch na to čakajú,“ zdôraznila
vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
Prijímatelia príspevkov z IROP môžu všetky otázky súvisiace s navyšovaním cien a
predkladaním žiadostí o navýšenie poskytnutého nenávratného finančného
príspevku adresovať na špeciálnu infolinku, ktorá je k dispozícii na bratislavskom
telefónnom čísle: 02/2092 8615 počas pracovných dní od 9:00 do 14:00. Tiež
môžu využiť aj informačný e-mail: irop@mirri.gov.sk.

Aby vám nič neuniklo