Vicepremiérka Remišová: Z Fondu SK-NIC podporíme 26 malých digitálnych projektov v oblasti vzdelávania aj kultúry


Bratislava, 14. marec 2023 – Pomáhame rozvíjať digitálne Slovensko.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci so
spoločnosťou SK-NIC uzatvorili už šiestu výzvu na podporu projektov v oblasti
informačných technológií. Až 26 úspešných projektov v oblasti e-vzdelávania, e-
kultúry a digitálnych riešení pre seniorov si medzi seba rozdelí podporu z fondu
vo výške 200 000 eur.
„Ak má byť Slovensko úspešné, potrebuje sa naplno presadiť v oblasti digitálnej
transformácie, a preto podporujeme projekty, ktoré pomáhajú zlepšovať digitálne
prostredie. V spolupráci so spoločnosťou SK-NIC sme vyhodnotili už šiestu výzvu
v oblasti informačných technológií,“ povedala vicepremiérka a ministerka
informatizácie Veronika Remišová.
Do výzvy pre malé projekty sa prihlásilo 109 projektov, z ktorých získalo podporu
26 projektov v celkovej sume 200 000 eur. Časť z tohto balíka ide na podporu e-
vzdelávania učiteľov a žiakov, napríklad prostredníctvom projektu FabLab –
priestor pre rozvoj technologických zručností žiakov a ich učiteľov. FabLab je
tvorivá dielňa, v ktorej sa návštevníci môžu zoznámiť s modernými výrobnými
technológiami ako sú 3D tlač, CNC frézy či laserové rezačky. Projekt podporuje aj
digitálnu gramotnosť, kreativitu a zručnosti prostredníctvom školení
a workshopov.
„Investície do školstva a vzdelávania, vrátane rozvoja digitálnych zručností, sú pre
budúcnosť Slovenska kľúčové. Okrem práce našich rúk v automobilkách musíme
začať predávať aj našu kreativitu a inovatívne nápady. Iba v nových dynamických
odvetviach totiž budú kvalitné pracovné miesta, ktoré ľuďom na Slovensku
zabezpečia dobré platy a európsku kvalitu života,“ dodala Remišová.
Ďalšou oblasťou podporených projektov z fondu SK-NIC je kultúra. Tá bola hlavne
počas obdobia pandémie ťažko skúšaná a z veľkej časti sa presunula do

odbor komunikácie, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
virtuálneho sveta. Preto jej chceme pomôcť využívať tento svet čo najlepšie,
k čomu môže prispieť aj projekt Rozvoj digitálnych formátov Novej Cvernovky.
V rámci neho je naplánovaná tvorba a postprodukcia obsahu pre YouTube kanál
Novej Cvernovky či uvedenie originálneho predstavenia, ktoré ukazuje prepojenie
medzi reálnym svetom a svetom online videohier.
Do výzvy sa mohli zapojiť aj projekty, ktoré prinášajú digitálne riešenia pre
seniorov. Jedným z podporených projektov v tejto oblasti je projekt Seniori
programujú v Krajskej knižnici v Žiline. Vďaka tomu budú môcť seniori absolvovať
kurzy ako digitálna pripravenosť, základy ovládania smartfónov, základy
programovania hravou formou a 3D tlač.
Informácie o ďalších podporených projektoch sú zverejnené na tomto odkaze.
Z fondu SK-NIC bolo doteraz podporených spolu už 87 projektov, ktoré pomáhajú
vzdelávať mladých aj učiteľov, zvyšujú kybernetickú bezpečnosť či podporujú
ekologické IT riešenia. Záujemcovia nájdu všetky potrebné informácie
o ukončených aj budúcich výzvach.

Aby vám nič neuniklo