Vicepremiérka Remišová: Zavádzame novinku – už teraz financujeme prípravu projektov, ktoré pôjdu z nových eurofondov. 8 miliónov eur ide na prípravu výskumných nemocníc, 7 miliónov zasa pomôže rozvoju národných parkov


Bratislava, 19. júl 2022 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo dve výzvy z Integrovaného regionálneho
operačného programu (IROP). Prvá výzva podporí rozvoj kvalitného
zdravotníctva založeného na najmodernejších štandardoch, vede a výskume,
druhá zasa pomôže zlepšiť podmienky pre ochranu a starostlivosť o prírodné
bohatstvo našich národných parkov.

„Náš zdravotnícky systém dnes zaostáva v kvalite za vyspelými európskymi
krajinami. Uvedomujeme si tento investičný dlh a od nástupu do vlády je našou
prioritou zmeniť to, aby ľudia vo všetkých regiónoch mali prístup k
najmodernejším liečebným metódam založeným na najnovších vedeckých
poznatkoch. Čas na zmenu je tu a teraz a my túto príležitosť využijeme,“ povedala
vicepremiérka Veronika Remišová.
V prvej výzve sa z Integrovaného regionálneho operačného programu rozdelí 8
miliónov eur. Adresátom výzvy je Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), ktoré
môže eurofondy využiť na obstaranie potrebnej projektovej dokumentácie pre
prípravu vybudovania nových nemocníc. Môže ísť napríklad o dokumentáciu pre
vydanie stavebného povolenia či na obstaranie realizačného projektu a mnohé
ďalšie nevyhnutné dokumenty potrebné pre veľký investičný zámer. Minimálna a
maximálna výška príspevku, o ktorý môže MZ SR z výzvy žiadať, nie je stanovená.

Vláda schválila plán výstavby dvoch nových nemocníc – na bratislavských
Rázsochách a v Martine.
„Na Slovensku potrebujeme špičkových lekárov a zdravotníkov, ktorí budú môcť
pacientom poskytnúť najmodernejšiu a najkvalitnejšiu liečbu a starostlivosť.
Musíme im vytvoriť adekvátne podmienky na vzdelávanie a prístup
k najmodernejším medicínskym technológiám a postupom. Medicínsky výskum je
oblasť, v ktorej môže mať Slovensko veľkú perspektívu, a preto podporujeme
prípravu vybudovania nových špičkových zariadení,“ uviedla ministerka investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Remišová.
Súčasne MIRRI SR vyhlásilo aj ďalšiu výzvu, a to na zlepšenie podmienok pre
ochranu a starostlivosť o prírodné bohatstvo našich národných parkov.
Z eurofondov sa taktiež skvalitnia služby pre návštevníkov, napríklad budovaním a
modernizáciou turistických a vzdelávacích centier či informačných systémov.
Výzva vo výške 7 miliónov eur na prípravu kvalitných projektov je určená pre
správy národných parkov i pre Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR).
„Vďaka reforme národných parkov, ktorú som od začiatku presadzovala, sa od
apríla prvé národné parky stali samostatnými právnymi subjektmi. Zjednodušenie
správy parkov a ich efektívny manažment je však iba prvým krokom reformy.
Potrebné sú aj investície do ich infraštruktúry. Práve na prípravu takých projektov,
ako sú informačné centrá, cyklotrasy, záchytné parkoviská či turistické chodníky,
pôjdu eurofondy z našej najnovšej výzvy,“ povedala vicepremiérka Remišová.
Správy národných parkov a MŽP SR môžu eurofondy z výzvy získať napríklad na
dokumentáciu potrebnú na územné plánovanie, pre vydanie stavebného
povolenia, ale aj na obstaranie regulačných plánov, územných štúdií a
dokumentov pre realizačné projekty. Môže ísť o rôzne typy štúdií – technické,
geologické, dopravné či krajinné a o mnohé ďalšie nevyhnutné dokumenty.

Aby vám nič neuniklo