Vicepremiérka Remišová: Ženy sú v oblasti informačných technológií a inovácií veľkým prínosom a ich hlas musí byť silnejší


Nevers/Francúzsko, 8. marec 2022 – Technické profesie, svet inovácií a
podnikania musíme viac sprístupniť pre šikovné dievčatá i ženy a dať im šancu
naplno využiť ich potenciál. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien to
zdôraznila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová, ktorá
dnes odletela do Francúzska na digitálny summit EÚ. Jednou z tém rokovaní je
práve postavenie žien v oblasti informačno-komunikačných technológií a inovácií.

„Dnes si na celom svete pripomíname Medzinárodný deň žien. Najmä v týchto
pohnutých dňoch, kedy milióny ukrajinských žien čelia agresii zo strany Ruska a
vojna ich aj s rodinami vyháňa z domovov, musíme prestať vnímať tento sviatok iba
formálne. Musíme viac robiť pre to, aby všetky ženy mali šance na dôstojný život,
kariérnu sebarealizáciu a aby mohli v mieri a v bezpečí vychovávať svoje deti.
Máme sa v čom zlepšovať aj u nás, na Slovensku. V mnohých profesiách, ktoré sme
ešte donedávna vnímali ako čisto mužskú záležitosť, dnes odvážne a šikovné ženy
dosahujú rovnaké, ak nie lepšie výsledky, a ich práca je pre spoločnosť obrovským
prínosom,“ zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá sa v pondelok
a utorok vo francúzskom meste Nevers zúčastňuje na summite ministrov EÚ
zodpovedných za oblasť telekomunikácií.
„Jedným z výsledkov digitálneho summitu bude schválenie európskej Deklarácie
o podpore žien v inováciách a podnikaní. Väčšie zapojenie žien v oblasti inovácií
a informačno-komunikačných technológií je tiež jednou z priorít nášho ministerstva
a za uplynulé roky sme v tejto oblasti dosiahli výrazný pokrok. Až polovicu
zamestnancov na odbore kybernetickej bezpečnosti a vo vládnej jednotke CSIRT
tvoria práve ženy, ktoré do riešenia problémov prinášajú iný, intuitívnejší prístup
než ich mužskí kolegovia. Tiež v našej akciovej spoločnosti Slovensko IT tvoria ženy 20 % zamestnancov. To všetko je nad slovenským aj celoeurópskym priemerom,“
upozornila Remišová.
Podľa štatistík Európskej komisie až 52 % populácie EÚ tvoria ženy, ale predstavujú
len 17 % zo všetkých špecialistov v oblasti informačno-komunikačných technológií.
Slovenský priemer je 12 %. Ženy pracujúce v tejto oblasti majú tiež v priemere o 19
% nižšie platy ako ich mužskí kolegovia.
Neverská deklarácia je v poradí už treťou, ktorá sa venuje podpore žien v tejto
oblasti. Slovensko v roku 2019 pristúpilo k Deklarácii na podporu žien v digitálnej
dobe, v roku 2021 štáty EÚ prijali Ľubľanskú deklaráciu o rodovej rovnosti vo vede
a výskume.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci
s tretím sektorom organizuje na Slovensku Európsky deň dievčat a žien
v informačno-komunikačných technológiách. „Iniciatíva GIRL´S DAY upozorňuje na
problémy, s ktorými sa dievčatá pri príprave na povolanie v IT oblasti stretávajú a
zvyšuje povedomie o možných príležitostiach žien na trhu práce v tomto rapídne sa
rozvíjajúcom strategickom sektore,“ vysvetlila Remišová.
Podľa Štatistického úradu SR bol v roku 2020  rozdiel medzi mužmi a ženami
v priemerných nominálnych mesačných zárobkoch 17,9 %. Muži v priemere
zarábali 1 460 eur a ženy 1 198 eur, teda o 262 eur menej. Koronakríza problém
rozdielov platov medzi mužmi a ženami prehĺbila. Podľa odhadov Svetového
ekonomického fóra sa okresal príjem žien od začiatku pandémie globálne o
približne 7,5 %, v prípade Slovenska je to zhruba 6 %.

Aby vám nič neuniklo