Vicepremiérka Veronika Remišová: Spúšťame prelomový projekt Slovensko v mobile, ktorý umožní prístup k elektronickým službám štátu jednoducho cez smartfón Prvým krokom k novým službám digitálneho štátu je Mobilné ID


Bratislava, 20. jún 2022 – Rozhodujúci krok pre to, aby občania mohli s úradmi
komunikovať pohodlne len cez mobil. Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) predstavilo prvú fázu revolučného
digitálneho projektu. Od pondelka 20. júna bude spustená mobilná aplikácia
Slovensko v mobile, ktorej súčasťou je tiež Mobilné ID. Vďaka tomu sa do
Ústredného portálu verejnej správy – Slovensko.sk prihlásia užívatelia už bez
čítačky a len jednoducho pomocou aplikácie. Postupne sa elektronické mobilné
služby štátu budú rozširovať a budú prístupné nielen pre doterajších užívateľov
Slovensko.sk, ale pre všetkých občanov.

„Keď som v marci 2020 nastúpila do úradu, sľúbila som zásadnú zmenu v riadení
informatizácie a jej súčasťou sú aj nové, a hlavne fungujúce, služby štátu.
Ťažiskovým projektom, na ktorý sme sa zamerali, je Slovensko v mobile. Pre
väčšinu ľudí je dnes smartfón, počítačom, ktorý máme stále pri sebe, kedykoľvek a
kdekoľvek. A práve o tom je Slovensko v mobile – dostať užitočné služby štátu a
komunikáciu s úradmi bezpečne a jednoducho do našich mobilov. Projekt,
o ktorom politici a digitálni lídri bývalej vlády len hovorili, sme my za necelé dva
roky pripravili a dnes sa stáva realitou,“ vyhlásila vicepremiérka Veronika
Remišová o spoločnom projekte, ktorý pripravili MIRRI SR, spoločnosť Slovensko
IT a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).
„Základným predpokladom pre to, aby sme mohli vstúpiť do vznikajúceho sveta
digitálnych služieb štátu z mobilu, je overenie identity užívateľa – Mobilné ID,“
vysvetlila ministerka. Mobilné ID je odteraz prístupné pre doterajších užívateľov
portálu Slovensko.sk a umožní prístup k viac ako 400 webom a elektronickým službám verejnej správy. Doteraz sa užívatelia museli do Ústredného portálu
verejnej správy prihlasovať komplikovane cez elektronický občiansky s čipom
a čítačku kariet spolu so zadávaním kódu. Oddnes im k tomu bude stačiť len
mobilná aplikácia Slovensko v mobile. Fyzická čítačka kariet bude potrebná iba pri
prvom prihlásení sa do portálu Slovensko.sk, aby mohlo dôjsť k overeniu identity
a spárovaniu užívateľa s jeho Mobilným ID. Práve komplikované prihlasovanie
bolo veľkou prekážkou, prečo sa menej technicky zdatní občania doteraz vyhýbali
využívaniu elektronických služieb štátu a na úrady chodili radšej osobne.
„Naším cieľom je vylepšiť imidž elektronickým službám štátu, aj preto sme sa
rozhodli v prvej fáze cieliť Mobilné ID na občanov a podnikateľov, ktorí tieto služby
už využívajú. Výrazné zjednodušenie prihlasovania pomôže najmä tisíckam
podnikateľov a zástupcom profesií, ktorí so schránkou dennodenne pracujú,“
povedal Ján Hargaš, štátny tajomník MIRRI SR.
Slovensko v mobile bude do praxe zavádzané postupne v niekoľkých fázach.
V prvej fáze mobilná aplikácia okrem prihlásenia sa do elektronickej schránky
ponúka ďalšie užitočné služby:
– Kalendár notifikácií, v ktorom je už priamo nastavených 40 najdôležitejších
dátumov a štátnych sviatkov. V kalendári občania nájdu termíny k podaniu
daňového priznania, hláseniu o vyúčtovaní daní, termín možnosti zmeny
zdravotnej poisťovne, či termín pre zmenu minimálnych odvodov do Sociálnej
poisťovne a ďalšie.
– Medzi službami, ktoré budú cez prihlásenie prostredníctvom aplikácie Slovensko
v mobile prístupné patria ďalej napr. výpis z obchodného registra, či podanie
žiadosti o zasielanie notifikácie o konci platnosti emisnej a technickej kontroly
vozidla.
– Jednoduchšie bude tiež vybavovanie náhradných cestovných dokladov,
v prípade ich straty alebo odcudzenia.
– Registrácia pred cestou do zahraničia
– Prehľad o plnení daňových povinností
„Už v prvej fáze Slovensko v mobile ponúkne užitočné proaktívne služby. Užívateľov
upozorní napríklad na termíny, kedy treba podať daňové priznanie a od leta
pribudne služba, ktorá im dá proaktívne informáciu, že majú nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Podnikateľom, ktorí sa zúčastňujú na verejných obstarávaniach sa
stávalo, že boli vylúčení z procesu len preto, lebo mali pár centové nedoplatky, ktoré
prehliadli. Onedlho ich na to upozorní nová služba. Ďalšou užitočnou funkciou pre
užívateľov bude jednoduché vybavenie nových cestovných dokladov v prípade, že
ich stratili alebo im boli odcudzené. Začínajú sa dovolenky a túto službu sme práve
v tomto čase považovali za veľmi potrebnú, a preto je v Slovensku v mobile
nasadená medzi prvými. Postupne budeme do systému pridávať ďalšie služby,“
uviedla Remišová.
„Do dvoch rokoch vybudujeme úplne nový digitálny systém služieb štátu, nové
Slovensko.sk, ktoré uľahčí život všetkým. Na novom portáli občania nájdu všetky
užitočné informácie aj návody, ako riešiť svoje životné situácie. V budúcnosti budú
mať vo svojom osobnom profile napríklad aj schránku správ, kam im úrady budú
doručovať dokumenty na podpis. Cez mobil budeme môcť tiež zaplatiť napríklad aj
miestne poplatky, alebo daň za psa, a konečnou fázou bude, že v mobile budeme
mať aj samotné doklady ako sú občiansky či vodičský preukaz. Výsledkom bude
fungujúci digitálny štát s dobrými a kvalitnými službami pre občanov,“ dodala
vicepremiérka Remišová.
Aplikáciu Slovensko v mobile bude možné si stiahnuť z Obchod Play či App Store.
Bližšie informácie poskytne aj stránka www.svm.slovensko.sk.

Aby vám nič neuniklo