Zásadné vyhlásenie strany ZA ĽUDÍ k aktuálnej politickej situácii „Strana ZA ĽUDÍ vyznáva protikorupčné hodnoty a vždy bola a bude zárukou protikorupčných postojov. Strana ZA ĽUDÍ bola jedinou parlamentnou stranou, ktorá nevolila Maroša Žilinku za generálneho prokurátora a v tomto smere sme aj dôrazne upozorňovali našich koaličných partnerov, že toto nie je správna voľba. Začínajú sa šíriť informácie, že hlasovanie o rozpočte by mohlo byť zobchodované za jednu zo zásadných vecí, a to zníženie trestných sadzieb za ekonomické trestné činy. Znamenalo by to, že ak ste spáchali ekonomický trestný čin a prídu vám na to, tak to oľutujete, vrátite peniaze a nič sa ďalej nedeje. Všetku námahu, ktorú míňame na očistu spoločnosti, môžeme hodiť do koša. Takáto legislatíva by bola snom každého podvodníka. Je mimoriadne dôležité, aby sme do rozhodovania o rozpočte vniesli väčšiu transparentnosť, a preto strana ZA ĽUDÍ s podporou ďalších nezaradených poslancov vyzýva našich koaličných partnerov, aby predradili tieto dva opozičné zákony pred hlasovanie o rozpočte. Jasne tým ukážu, že žiadny obchod s protikorupčným bojom a protikorupčnými hodnotami sa na Slovensku neudeje. Túto iniciatívu podporuje aj nezaradený poslanec Ján Mičovský, taktiež Martin Klus, ktorý podporuje, aby sa do rozhodovania o rozpočte vniesla transparentnosť. Je veľmi dôležité, aby tento štátny rozpočet bol prijatý, ale zároveň je dôležité, aby bolo z čoho pomáhať. Aby neboli naše spoločné peniaze rozkrádané. V opačnom prípade hlasy na rozpočet nedodáme,“ uviedla vicepremiérka a predsedníčka strany ZA ĽUDÍ, Veronika Remišová. „Strana ZA ĽUDÍ vyzýva koaličných partnerov k jednoduchej veci, aby sa o návrhu novely trestného zákona a o návrhu novely trestného poriadku hlasovalo pred hlasovaním o návrhu rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023. Chceme, aby hlasovanie o rozpočte bolo maximálne transparentné. Novela trestného poriadku, ktorá je predložená by znamenala oslabenie úradu špeciálnej prokuratúry. Generálny prokurátor by získal kontrolnú právomoc nad špeciálnym prokurátorom. Znamenalo by to, že nezákonne získaný dôkaz môžete použiť v prospech obvineného. Znamenalo by to oslabenie inštitútu spolupracujúceho obvineného. Znamenalo by to oslabenie inštitútu spolupracujúcich obvinených. Advokáti a ďalší by mali prístup k zápisniciam a k tomu, čo spolupracujúci obvinení vypovedá aj v iných veciach, než v ich veciach. Rovnako by to oslabilo pôsobnosť špeciálnej prokuratúry. Znamenalo by to zníženie trestov za pranie špinavých peňazí, alebo trestné činy spáchané verejnými funkcionármi. Bol by to zásah do trestnej politiky štátu, ktorý by bol v rozpore s programovým vyhlásením vlády a koaličnou zmluvou. Očakávame od koaličných partnerov, že využijeme rokovací poriadok Národnej rady a tieto hlasovania o týchto dvoch zákonoch sa predsunú pred hlasovanie o štátnom rozpočte. Toto je kľúčový zápas o to, aby Slovenská republika ostala právnym štátom,“ dodal podpredseda strany ZA ĽUDÍ a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Juraj Šeliga.


Zásadné vyhlásenie strany ZA ĽUDÍ k aktuálnej politickej situácii

„Strana ZA ĽUDÍ vyznáva protikorupčné hodnoty a vždy bola a bude zárukou protikorupčných postojov. Strana ZA ĽUDÍ bola jedinou parlamentnou stranou, ktorá nevolila Maroša Žilinku za generálneho prokurátora a v tomto smere sme aj dôrazne upozorňovali našich koaličných partnerov, že toto nie je správna voľba. Začínajú sa šíriť informácie, že hlasovanie o rozpočte by mohlo byť zobchodované za jednu zo zásadných vecí, a to zníženie trestných sadzieb za ekonomické trestné činy. Znamenalo by to, že ak ste spáchali ekonomický trestný čin a prídu vám na to, tak to oľutujete, vrátite peniaze a nič sa ďalej nedeje. Všetku námahu, ktorú míňame na očistu spoločnosti, môžeme hodiť do koša. Takáto legislatíva by bola snom každého podvodníka. Je mimoriadne dôležité, aby sme do rozhodovania o rozpočte vniesli väčšiu transparentnosť, a preto strana ZA ĽUDÍ s podporou ďalších nezaradených poslancov vyzýva našich koaličných partnerov, aby predradili tieto dva opozičné zákony pred hlasovanie o rozpočte. Jasne tým ukážu, že žiadny obchod s protikorupčným bojom a protikorupčnými hodnotami sa na Slovensku neudeje. Túto iniciatívu podporuje aj nezaradený poslanec Ján Mičovský, taktiež Martin Klus, ktorý podporuje, aby sa do rozhodovania o rozpočte vniesla transparentnosť. Je veľmi dôležité, aby tento štátny rozpočet bol prijatý, ale zároveň je dôležité, aby bolo z čoho pomáhať. Aby neboli naše spoločné peniaze rozkrádané. V opačnom prípade hlasy na rozpočet nedodáme,“ uviedla vicepremiérka a predsedníčka strany ZA ĽUDÍ, Veronika Remišová.

„Strana ZA ĽUDÍ vyzýva koaličných partnerov k jednoduchej veci, aby sa o návrhu novely trestného zákona a o návrhu novely trestného poriadku hlasovalo pred hlasovaním o návrhu rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023. Chceme, aby hlasovanie o rozpočte bolo maximálne transparentné. Novela trestného poriadku, ktorá je predložená by znamenala oslabenie úradu špeciálnej prokuratúry. Generálny prokurátor by získal kontrolnú právomoc nad špeciálnym prokurátorom. Znamenalo by to, že nezákonne získaný dôkaz môžete použiť v prospech obvineného. Znamenalo by to oslabenie inštitútu spolupracujúceho obvineného. Znamenalo by to oslabenie inštitútu spolupracujúcich obvinených. Advokáti a ďalší by mali prístup k zápisniciam a k tomu, čo spolupracujúci obvinení vypovedá aj v iných veciach, než v ich veciach. Rovnako by to oslabilo pôsobnosť špeciálnej prokuratúry. Znamenalo by to zníženie trestov za pranie špinavých peňazí, alebo trestné činy spáchané verejnými funkcionármi. Bol by to zásah do trestnej politiky štátu, ktorý by bol v rozpore s programovým vyhlásením vlády a koaličnou zmluvou. Očakávame od koaličných partnerov, že využijeme rokovací poriadok Národnej rady a tieto hlasovania o týchto dvoch zákonoch sa predsunú pred hlasovanie o štátnom rozpočte. Toto je kľúčový zápas o to, aby Slovenská republika ostala právnym štátom,“ dodal podpredseda strany ZA ĽUDÍ a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Juraj Šeliga.

Aby vám nič neuniklo