Žilinský kraj

Program a ciele pre Žilinský kraj
1. Mobilita a infraštruktúra
– riešenie dopravnej situácie na Kysuciach a pod Strečnom
– modernizácia svetelných križovatiek v mestách s dôrazom na časomieru semaforov
– výstavba ekologických dopravných riešení (napr. lávky cez rieky)
– dobudovanie kanalizácie v obciach, zavedenie vodovodov a plynu do všetkých častí regiónu ako nevyhnutný
predpoklad pre ďalší rozvoj kraja

2. Ekonomika a cestovný ruch
– investície do výskumu a vývoja dronov ako priemyslu budúcnosti, prepojenie letectva a IT
– výskumné aktivity oblasti inteligentnej mobility a umelej inteligencie s väčšou previazanosťou na prax
– zvýšenie turistickej vyťaženosti a podpora rozvoja cestovného ruchu v okolí vodných nádrží
– vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj regiónu ako filmovej destinácie

3. Dobrý život
– výstavba nájomných bytov a materských škôl pri každom veľkom priemyselnom parku
– transparentnosť samospráv v oblasti správy nehnuteľnosťami
– vytváranie jazierok a lúčnych záhrad na sídliskách, zachovanie biodiverzity a zadržiavania dažďovej vody
– ochrana zelene na sídliskách všetkých okresných miest

4. Ľudia a komunity
– výstavba komunitných záhrad, dielní a kultúrnych centier
– výstavba parkov v Žiline a ďalších mestách po vzore parku Frambor v Žiline
– posilnenie kultúrnych centier lokál patriotov (po vzore Malého Berlína v Trnave) a prepojenie hudobných a
umeleckých škôl na domovy dôchodcov a komunitné centrá
– vytvorenie aplikácie na rezerváciu športovísk, ktorá bude mapovať ich kvalitu
– podpora aktívnych, inovatívnych a kreatívnych občanov kraja
– vznik podnikateľských inkubátorov priamo na školách s využitím mentorov a relatívne výhodného nájomného

5. Digitalizácia
– zavedenie internetu do každej obce jednoducho a rýchlo

– zavedenie bezplatných školení pre seniorov za účelom nadobudnutia digitálnych zručnosti a bezplatných tabletov
pre seniorov

Aby vám nič neuniklo