Kontakty a právne informácie

Sídlo strany

Za ľudí
Ružinovská 5889/42,
82103 Bratislava-Ružinov,
Slovenská republika

Predsedníctvo strany

Kontakt pre médiá

press@stranazaludi.sk

Ďalšie informácie

IČO: 52581675
DIČ: 2121121948
Číslo registrácie: SVS-OVR1-2019/027309

Bežný účet č.
SK24 1100 0000 0029 4607 6021

Účet pre úhradu členského č.
SK15 1100 0000 0029 4909 1331

Transparentný účet č.
SK42 0900 0000 0051 9069 4287

Transparentný účet parlamentné voľby 2023.
SK11 1100 0000 0029 4515 0584

 

Ochranná známka – rozhodnutie

 

Krajskí predsedovia

Košice

Peter Huba
huba@stranazaludi.sk

Prešov

Viera Leščáková
lescakova@stranazaludi.sk

Trnava

Dušan Dechet
dechet@stranazaludi.sk

Banská Bystrica

Alexandra Pivková
pivkova@stranazaludi.sk

Trenčín

Vladimír Škola
skola@stranazaludi.sk

 

Zoznam veriteľov

Meno a priezvisko Adresa trvalého bydliska Výška pôžičky Dohodnutý ročný úrok Dátum uzavretia zmluvy Dátum splatnosti pôžičky (najneskôr)
Ing. Peter Zálešák Snežienková 2, 831 01 Bratislava 460 000 € 3% 2.10.2019 31.5.2023
Ing. Ján Tomáš Sienkiewiczova 2, 811 09 Bratislava 300 000 € 3% 2.10.2019 31.5.2023
Ing. Andrej Kiska * Staré ihrisko 2489/6, 058 01 Poprad 1 000 000 € 3% 22.10.2019 31.5.2023
Ing. Peter Zálešák Snežienková 2, 831 01 Bratislava 440 000 € 3% 21.10.2019 31.5.2023
Ing. Ján Tomáš Sienkiewiczova 2, 811 09 Bratislava 300 000 € 3% 25.11.2019 31.5.2023
Ing. Andrej Kiska * Staré ihrisko 2489/6, 058 01 Poprad 650 000 € 3% 13.1.2020 31.5.2023
Ing. Andrej Kiska * Staré ihrisko 2489/6, 058 01 Poprad 100 000 € 3% 10.2.2020 31.5.2023

* Finančné prostriedky si bývalý predseda strany p. Andrej Kiska zapožičal od Evy Trenkovej a Pavla Trenku za 3% ročný úrok.

2022 – Dary, členské príspevky a bezodplatné plnenia

Dary, členské príspevky a bezodplatné plnenia 2022 ( xlsx)

V zmysle  §22 ods. 5  zákona č. 85/2005 Z. z. o politických  stranách a politických hnutiach  v znení  neskorších  predpisov strana ZA ĽUDÍ neeviduje za rok 2022 úhradu členského príspevku či iného  bezodplatného plnenia vo výške nad dvojnásobok minimálnej mzdy za rok 2022.

 

2021 – Dary, členské príspevky a bezodplatné plnenia

V roku 2021 strana neprijala peňažný dar, členský príspevok, nepeňažný dar, ani bezodplatné plnenie v zmysle § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

2020 – Dary, členské príspevky a bezodplatné plnenia

V roku 2020 strana neprijala nepeňažný dar, ani bezodplatné plnenie v zmysle § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Zoznam členských príspevkov a peňažných darov podľa uvedeného zákona je uvedený nižšie.

Finančné dary 2020 (XLSX)

 

2019 – Dary, členské príspevky a bezodplatné plnenia

V roku 2019 strana neprijala peňažný dar, členský príspevok, nepeňažný dar, ani bezodplatné plnenie v zmysle § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Aby vám nič neuniklo