Štátny tajomník Velič: Najmenej rozvinutým regiónom tento rok pomôžeme výzvami za viac ako 12 miliónov eur


Bratislava, 9. marec 2023 – Lepší život ľudí a služby na európskej úrovni vo
všetkých regiónoch Slovenska sú našimi prioritami. Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlási tento rok pre
najmenej rozvinuté okresy 20 výziev za viac ako 12 miliónov eur. Prvé výzvy
vyhlásené v marci sú určené pre okresy Kežmarok, Poltár, Revúca, Rimavská
Sobota, Trebišov, Snina, Levoča, Stropkov, Stará Ľubovňa, Rožňava, Svidník,
Vranov nad Topľou, Lučenec, Sabinov a Sobrance. Výzvy pre zvyšných päť
najmenej rozvinutých okresov sú plánované na apríl.

„Najmenej rozvinuté okresy, kde je život ľudí v mnohých ohľadoch zložitejší ako
inde, potrebujú špeciálny systém podpory. Práve preto týmto regiónom venujeme
osobitnú pozornosť. V roku 2023 pre 20 týchto okresov vyhlásime výzvy za viac ako
12 miliónov eur. Z regionálnych príspevkov podporíme projekty, ktoré prinesú do
regiónov nové pracovné miesta, a to aj pre znevýhodnených uchádzačov o prácu,
pomôžu rozvíjať lokálne služby, ekonomiku, cestovný ruch či odborné vzdelávanie
a regionálne školstvo,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR pre regionálny rozvoj
Dušan Velič.
Žiadať o podporu vo výzvach môžu nielen kraje a obce z najmenej rozvinutých
regiónov, ale napríklad aj miestne sociálne podniky, organizácie zriadené
samosprávou, občianske združenia, školy, podnikateľské subjekty, náboženské
spoločnosti a ďalší.
„Vyrovnávanie regionálnych rozdielov je pre nás dôležitou témou. Našou snahou je
znížiť investičný dlh v obciach, ktoré boli v minulosti dlhé roky na chvoste záujmu

bývalých vlád. Okrem toho, že sme zmenou zákona o regionálnom rozvoji nastavili
transparentné a férové pravidlá, pomáhame žiadateľom o regionálny príspevok aj
ďalšími konkrétnymi krokmi. Pre žiadateľov sme napríklad pripravili príručku, ktorá
im krok po kroku pomôže vypracovať žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
bez zbytočných chýb a komplikácií,“ povedal Velič.
Záujemcovia nájdu príručku na webstránke Podpora najmenej rozvinutých okresov.
Viac podrobností o vyhlásených výzvach pre najmenej rozvinuté okresy na rok 2023
možno nájsť na webstránke venovanej Podpore najmenej rozvinutých regiónov,
a to v zozname vyhlásených výziev, ktorý sa priebežne aktualizuje.
Z regionálnych príspevkov sme vlani podporili 243 projektov. Na pomoc malým
podnikateľom, cestovnému ruchu a lepšie služby pre ľudí sa rozdelilo spolu 17,5
milióna eur. „Dôležitosť a efektívnosť regionálnych príspevkov potvrdzuje aj fakt, že
za uplynulé tri roky poznačené súbehom viacerých kríz, sme pomohli v týchto
okresoch vytvoriť viac ako tisíc nových a dlhodobo udržateľných pracovných miest.
Pre regióny, kde nie sú veľkí investori a každé pracovné miesto tam má cenu zlata,
je to veľká pomoc,” konštatoval Velič.
Prehľad vyhlásených výziev na regionálne príspevky pre NRO

 

okres

 

trvanie

celková výška v € výška príspevku od – do v €  

viac informácií

Stará Ľubovňa 24.2. – 14.4. 2023 370 842,50 20 000 –

120 000

Stará Ľubovňa | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)
Levoča 27.2. – 11.4. 2023 481 344,60 20 000 –

100 000

Levoča | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)
Poltár 1.3. – 14.4. 2023 482 846,80 20 000 –

120 000

Poltár | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)
Trebišov 1.3. – 14.4. 2023 1 324 436,00 20 000

– 200 000

Trebišov | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)
Snina 1.3. – 3.4. 2023 355 010,06 20 000 –

355 000

Snina | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)
Kežmarok 2.3. – 3.4. 2023 622 977,78 20 000 –

105 000

Kežmarok | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)
Revúca 3.3. – 4.4. 2023 939 442,10 20 000 –

200 000

Revúca | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)
Rimavská Sobota 3.3. – 11.4. 2023 1 053 904,44 20 000 –

200 000

Rimavská Sobota | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)
Stropkov 6.3. – 6.4. 2023 496 748,00 20 000 –

100 000

Stropkov | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)
Lučenec 7.3. – 21.4. 2023 491 528,91 20 000 –

120 000

Lučenec | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)
Rožňava 10.3. – 10.4. 2023 775 210,28 20 000 –

100 000

Rožňava | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)
Sabinov 13.3. – 14.4. 2023 dostupné po zverejnení výzvy dostupné po zverejnení výzvy Sabinov | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)
Sobrance 14.3. – 14.4. 2023 dostupné po zverejnení výzvy dostupné po zverejnení výzvy Sobrance | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)
Svidník 8.3.-17.4.2023 366 985,40 20 000 –

200 000

Svidník | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)
Vranov nad Topľou 9.3.2023- 14.4.2023 618 741,88 20 000 –

120 000

Vranov nad Topľou | Podpora najmenej rozvinutých okresov (gov.sk)

Aby vám nič neuniklo