TS: Slovensko nepotrebuje pred voľbami lacný populizmus, ale systém a poriadok.


Slovensko nepotrebuje pred voľbami lacný populizmus, ale systém a poriadok.

 

Schválením parlamentných volieb odštartovala predvolebná kampaň a hitparáda populizmu, ktorá je v príkrom rozpore s hodnotami strany ZA ĽUDÍ. „Počas pôsobenia strany ZA ĽUDÍ v parlamente a vo vláde sme vždy podporovali systémové riešenia, ktoré sú logické a nielen naoko lákavé, veľmi drahé pre štát a neriešia podstatu problému, povedala Miriam Šuteková,“ poslankyňa a podpredsedníčka strany ZA ĽUDÍ.

Jedným príkladom za všetky populistické návrhy, ktoré budú na pôde parlamentu v krátkom čase diskutované, je iniciatíva pre opätovné zavedenie bezplatného školského systému stravovania a to pre všetky deti, bez ohľadu na príjem rodičov. Toto je živná pôda pre prvoplánový predvolebný populizmus, ktorý si Slovensko v tomto momente nemôže dovoliť.

Tomáš Meravý, člen predsedníctva a ekonóm strany ZA ĽUDÍ:

„Ak si v tomto štáte povieme, že ideme vybudovať také školstvo, aké majú napríklad vo Švédsku, vrátane školských obedov, tak budem prvý, kto za to zdvihne ruku. Ale k tomu sa nedopracujeme prvoplánovým populizmom, ale len premyslenými a systémovými krokmi.

Náklady na činnosť jedální sú na pleciach samospráv a dotácia pre deti z chudobnejších rodín je poskytovaná ministerstvom práce.  Neexistuje žiaden racionálny dôvod, prečo by samotné školy mali byť prenesenou kompetenciou samospráv, ale jedálne, ktoré sú ich integrálnou súčasťou, sú originálnou kompetenciou. 

 Strana ZA ĽUDÍ podľa Tomáša Meravého presadzuje nasledovný systematický prístup:

 Po prvé, treba urobiť poriadok v originálnych a prenesených kompetenciách samospráv.

 Po druhé, do školstva je potrebné naliať výrazne viac peňazí a samozrejme nájsť na to zdroje v rozpočte. Slovensko dnes patrí na chvost Európy vo financovaní školstva a kým sa to nezmení, nezmení sa ani kvalita vzdelávania a ani kvalita podmienok na zabezpečenie školských obedov.

 Po tretie, je potrebné systémovo rozriešiť spor medzi tým, či má rodina dostávať daňový bonus alebo obed zadarmo. Ak chceme mať školské stravovanie ako vo Švédsku, tento rozpor by nemal existovať a rodiny by mali mať nárok na oboje, “uviedol ekonóm ZA ĽUDÍ Tomáš Meravý:

 Viera Leščáková, podpredsedníčka strany ZA ĽUDÍ:

Zdravé a kvalitné stravovanie je základom zdravého vývinu dieťaťa, v systéme školského stravovania, ktorý máme pracuje veľa odhodlaných odborníkov, tento systém musíme zachovať a neustále ho v záujme našich detí zdokonaľovať.

 „V strane ZA ĽUDÍ sme sa nikdy neznížili a ani sa nikdy neznížime k instantným populistickým  návrhom. Pod tlakom zvyšujúceho finančného zaťaženia samospráv reálne hrozí, že samosprávy začnú hľadať alternatívne riešenia stravovania sa detí, napríklad spoločné vývarovne, a to asi nikto pre naše deti nechceme,  len s odborníkmi pripravená a samosprávami odkonzultovaná systémová zmena financovania zabráni aj tomuto nežiaducemu javu. Ak je cieľom chrániť rodiny pred rastúcimi cenami potravín, v strane ZA ĽUDÍ považujeme za lepšie napríklad navýšenie adresnej dotácie ministerstva práce pre chudobnejšie deti, namiesto jej plošného rozširovania na všetkých,“ dodala Viera Leščáková

 Svoje stanovisko strana ZA ĽUDÍ pripravovala v konzultácii a v spolupráci s prezidentkou Prvej asociácie školského stravovania na Slovensku Máriou Tejiščákovou, ktorá uviedla:

 Aplikácia tzv. „obedov zadarmo“ bola pre samotné zariadenia školského stravovania v praxi mimoriadne náročná a vyčerpávajúca Pri ich prvotnom zavádzaní neboli vytvorené žiadne mechanizmy ani pravidlá pre prax, aby boli pri priznávaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa dodržané legislatíve podmienky.

 Následne po náročnom procese aplikácie do praxe, po schválení podmienok vo VZN zriaďovateľmi, nevyhnutnom dovybavení zariadení školského stravovania a personálnom doplnení, teda v čase ťažko zabehnutého systému prišlo napriek niekoľkonásobným žiadostiam adresovaným zo strany našej Asociácie kompetentným, k zrušeniu „obedov zadarmo.

 Vzhľadom k vyššie uvedeným faktom, zariadenia školského stravovania pravdepodobne dokážu opäť aplikovať plošné zavedenie obedov zadarmo, avšak 1.AŠKOS žiada kompetentných, aby pri návrate tzv. obedov zadarmo, či už budú schválené plošne, alebo sa len rozšíri okruh oprávnených žiadateľov, pre priznanie predmetnej dotácie, nebol najväčší dopad administratívnej náročnosti smerovaný k zamestnancom školského stravovania.“

 Zástupca primátora primátora mesta Humenné Ondrej Babjarčík povedal: „Z nášho 37 miliónového rozpočtu, ide na školstvo až 45 percent, čo sa týka originálnych kompetencií, kde spadá okrem iného aj školské stravovanie a školské kluby, táto položka predstavuje okolo 10 percent, čo nie je zanedbateľná položka. Ak je základná škola financovaná z prenesených kompetencií a pod tou istou strechou je školská jedáleň, školský klub detí, ktoré sú previazané personálne, priestorovo, energiami a ďalšími nákladmi, je úplne namieste, aby sme samosprávam pomohlo a uľahčilo ich financovanie, no predovšetkým, aby sa začala zavádzať poriadok a logika vo financovaní školstva.“

Aby vám nič neuniklo