Vicepremiérka Remišová hodnotí rok 2022 v informatizácii: Prinášame prelomové digitálne služby štátu pre ľudí, aby nemuseli zbytočne behať po úradoch a v štátnom IT sme profesionálnym riadením ušetrili 155 miliónov eur


Bratislava, 29. december 2022 – Plníme sľuby o fungujúcom štátnom IT bez
korupcie a prinášame digitálne služby, ktoré uľahčujú život ľuďom. Rok 2022 bol
pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)
v mnohom prelomový. „Reformy, ktoré sme odštartovali hneď po našom
nástupe v marci 2020, prinášajú výrazné zlepšenie služieb štátu pre občanov,“
hodnotí prácu svojho rezortu v tomto roku vicepremiérka Veronika Remišová.

„Reformy, ktoré Slovensko už dlho potrebovalo a predchádzajúce vlády na ne
nemali odvahu a chuť, sa konečne stávajú realitou. Pre našu krajinu je to veľká
šanca, ktorú musíme naplno využiť, aby ľudia mali európsku kvalitu života a dobre
platené miesta vo všetkých regiónoch. Informatizáciu, podobne ako eurofondy,
sme dostali z dosahu oligarchov a skupín, ktoré na nich, na úkor nás všetkých,
parazitovali viac ako desať rokov. Preťali sme korupčné schémy z minulosti,
zefektívnili výdaje, pre občanov sme priniesli fungujúce riešenia, ktoré im zlepšujú
a uľahčujú život,“ zhodnotila vicepremiérka a ministerka informatizácie Remišová.
„Vďaka profesionálnemu a bezkorupčnému riadeniu štátneho IT sa nám na našom
ministerstve od roku 2020 podarilo ušetriť už viac ako 155 miliónov eur. Zrušili,
alebo okresali sme nezmyselné projekty, dali preč zbytočnú vatu a verejné zdroje
využívame vysoko efektívne. Ušetrené prostriedky investujeme do projektov na
zlepšenie služieb štátu. Naozaj fungujúci štát je taký štát, ktorý funguje v prvom
rade pre občanov,“ zdôraznila Remišová. Len presunom dátového centra agentúry
NASES z priestorov súkromnej spoločnosti do dátového centra Slovenského
plynárenského priemyslu sme ušetrili viac ako 44 miliónov eur, lebo sme tak stopli
projekt bývalej vlády na zaobstaranie súkromných priestorov pre toto datacentrum. Ďalším príkladom je úspora iba na jedinom verejnom obstarávaní
na telekomunikačné linky. „Zatiaľ čo za bývalej vlády by štát táto služba stála na
najbližších 15 rokov až 16 miliónov eur nám sa podarilo rovnakú službu
transparentnou súťažou získať za 800 000 eur!“
Úspory spočívajú aj v dohodnutí nových podmienok s dodávateľmi služieb, pričom
len s jednou firmou, ktorá pre MIRRI SR robí tri projekty, sa podarilo dosiahnuť
nižšie sadzby až o 15%, čím sme ušetrili až 4 milióny eur. Veľkú úsporu
predstavujú úpravy IT rozpočtov iných rezortov, nad ktorými vykonávame
kontrolu, kde sa nám podarilo priniesť úsporu viac ako 16 miliónov eur. V
priebehu rokov 2021 a 2022 sme hodnotili 197 projektov za viac ako 424 miliónov
eur. V rámci posudzovania a hodnotenia týchto IT projektov sme zaistili úsporu
ďalších 14 miliónov eur. Vďaka reformovaniu spôsobu, ako štát nakupoval IT
služby sme ušetrili viac ako 57 miliónov eur a to zriadením centrálnych zmlúv a
zavedením dynamických nákupných systémov na nákup v IT oblasti.
Nové služby a riešenia pre všetkých
„V januári 2022 sme naplno odštartovali Veľkú antibyrokratickú revolúciu,
zavádzame proaktívne digitálne služby pri jednotlivých životných situáciách.
Spravili sme prvý, ale o to dôležitejší krok k budovaniu nových digitálnych služieb
štátu, ktoré budú občanom dostupné kdekoľvek a kedykoľvek vďaka aplikácii
Slovensko v mobile. V tomto roku sa nám podarilo úspešne pretaviť do reality
projekty, o ktorých bývalé vlády len hovorili. Naše riešenia pomáhajú ľuďom na
Slovensku úspešne vstúpiť do digitálnej doby a zvládnuť veľké výzvy, ktoré pred
nami stoja," povedala Remišová.
Veľká antibyrokratická revolúcia – menej papierovačiek pre občanov
„Úlohou moderného štátu je pomáhať občanom, vychádzať im v ústrety a
poskytovať im užitočné služby na profesionálnej úrovni. Naša antibyrokratická
reforma prináša najväčšie rušenie papierových výpisov a potvrdení v histórii
Slovenska. Od začiatku roka sme zrušili už 19 výpisov, ktoré občania a podnikatelia
nemusia predkladať na úradoch. Ide o najčastejšie žiadané dokumenty ako je
napríklad kópia rodného či sobášneho listu, ktoré si predtým úrady od občanom pýtali ročne viac ako miliónkrát. Celkovo rušíme 21 okruhov výpisov a potvrdení,
čím ľuďom ročne ušetríme až 42 miliónov eur na poplatkoch, nákladoch na
dopravu a čase, ktorý by inak museli venovať behaniu po úradoch,“ uviedla
ministerka Remišová.
Skvelá správa pre rodičov – po narodení dieťatka už žiadne behanie po úradoch
V apríli sme spustili prvú plne digitalizovanú životnú situáciu „narodenie dieťaťa“.
„Mamičky a oteckovia, ktorým sa práve narodilo dieťa, vďaka tomu už nemusia
chodiť po úradoch, aby získali rodný list či príspevok pri narodení, ale štát celú
administratívu vybaví za nich. Rodičom príde rodný list poštou domov, dieťa
dostane automaticky zdravotnú poisťovňu matky a príspevok pri narodení je im
vyplatený automaticky na účet. Do konca roka sme takto pomohli rodičom už
30 000 detí,“ povedala Remišová. Ide o veľmi komplexnú reformu, do ktorej
MIRRI SR zapojilo aj ministerstvá zdravotníctva, vnútra a sociálnych vecí a rodiny.
„Intenzívne pracujeme na digitalizácii ďalších štyroch životných situácii ako je kúpa
a predaj motorového vozidla, kúpa nehnuteľnosti na bývanie, začiatok podnikania
a hľadanie si zamestnania. Postupne spustíme až 16 životných situácií, ktoré
zbavíme byrokracie a pri riešení ktorých bude štát ústretovo pomáhať občanom. Je
to ďalší krok na ceste k fungujúcemu a prosperujúcemu Slovensku.“
Digitálne služby štátu dostávame do mobilu
„Kľúčový pre lepšie digitálne služby štátu je dobre fungujúci ústredný portál
verejnej správy Slovensko.sk, ktorý nám však predošlé vlády zanechali v
katastrofálnom stave. Po rozsiahlej obmene hardvéru sa onedlho zmení aj vizuál
portálu Slovensko.sk. Súčasťou bude jednoduchšia navigácia, prehľadné návody na
riešenie životných situácií, nová schránka a ďalšie užitočné novinky,“ avizovala
vicepremiérka.
Začiatkom leta 2022 sme spustili aplikáciu Slovensko v mobile, ktorá umožňuje
prístup k štátnym e-službám jednoducho a oveľa pohodlnejšie len cez mobilný
telefón. Zavedením mobilného ID sme umožnili prihlasovanie k službám štátu
a preberanie zásielok na Slovensko.sk bez potreby použitia občianskeho preukazu
s čipom a čítačky. „Vďaka tomu občania a podnikatelia, ktorí portál Slovensko.sk
využívajú, nemuseli na prihlásenie použiť čítačku už 700 000-krát. Je to veľká zmena a krok v ústrety občanov, do dvoch rokoch vybudujeme úplne nový
digitálny systém služieb štátu, nové Slovensko.sk,“ zdôraznila Remišová.
V najbližších mesiacoch pribudne možnosť asistovaného vytvorenia mobilného ID
aj bez čítačky, ktoré bude dostupné napríklad na poštách, v bankách či na
mestských úradoch; podpisovanie v mobile bez nutnosti použitia elektronického
občianskeho preukazu či notifikácie o dôležitých udalostiach.
Bojujeme proti digitálnej chudobe a podporujeme rozvoj digitálnej gramotnosti
„Žijeme v dobe, ktorá je čoraz viac digitálna. Práve digitalizácia bude
v nasledujúcom období hnacím motorom ekonomického rastu a rozvoja
spoločnosti v mnohých oblastiach. Ak však má byť digitálna transformácia
Slovenska úspešná, k jej výhodám musia mať prístup všetci bez ohľadu na vek,
sociálne prostredie či miesto bydliska. Zodpovedajúce digitálne zručnosti sú už
dnes vo väčšine profesií základným predpokladom pre to, aby si ľudia našli dobré
zamestnanie. Preto tejto oblasti venujeme veľkú pozornosť,“ povedala ministerka
informatizácie Remišová. MIRRI SR spustilo revolučný projekt Zlepšovanie
digitálnych zručností seniorov, ktorí patria medzi skupiny najviac ohrozené
digitálnou chudobou. Úspešne sme ukončili jeho pilotnú fázu, počas ktorej
absolvovalo školenia viac ako 1 400 seniorov po celom Slovensku. V pilotnej fáze
až 97 percent vyškolených seniorov vyjadrilo spokojnosť so školeniami, ktoré sú
naplánované až do roku 2026. V budúcom roku tiež pripravujeme národný projekt
na podporu digitálnych zručností pre žiakov základných a stredných škôl.
Talenty pre štátne IT hľadáme v hackathonoch
Na ministerstve informatizácie sa dlhodobo venujeme aktivitám a projektom,
ktoré podporujú kritické myslenie a zvyšujú digitálnu gramotnosť. Hľadaniu
inovatívnych riešení v boji s hoaxami a dezinformáciami sme preto venovali náš
prvý hackathon z Plánu obnovy a odolnosti SR. Expertov i nadšencov v oblasti IT či
študentov sme opäť spojili v našom druhom hackathone, v ktorom sme začiatkom
decembra hľadali riešenia pre ľahší život seniorov v digitálnom svete. Viac o
celom projekte nájdete na stránke hacknime.to.

Aby vám nič neuniklo