Vicepremiérka Remišová: Na rozvoj turizmu, ochranu prírody a pamiatok v pohraničí s Českom dávame ďalší milión eur z programu Interreg


Bratislava, 9. február 2023 – Na záchrane a obnove kultúrneho dedičstva v
pohraničí nám záleží. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ vyhlásilo
výzvu určenú pre slovensko-český pohraničný región v celkovej výške milión eur.

„Dobré vzťahy so susedmi sú základom stability, prosperity a mieru v Európe. Práve
na podporu dobrých susedských vzťahov a pomoc ľuďom žijúcim v pohraničí slúžia
eurofondové programy cezhraničnej spolupráce Interreg. Aj vďaka takýmto
programom môžeme zveľaďovať pohraničné územia, zlepšovať kvalitu života ľudí
a bližšie spolupracovať s našimi susedmi,” uviedla vicepremiérka a ministerka
investícií Veronika Remišová.
Aktuálna výzva programu Interreg SK-CZ je určená na zachovanie, ochranu,
podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a otvorená je ešte do konca
februára. Informácie nájdete TU.
O podporu sa môžu uchádzať napríklad projekty na budovanie bezbariérového
prístupu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu či navádzacích systémov pre
lepšiu prístupnosť k prírodným a kultúrnym pamiatkam. Taktiež sa zafinancujú
projekty zamerané na revitalizáciu oddychových zón, budovanie stojanov pre
bicykle, informačné tabule, odpočívadlá a prístrešky či projekty zamerané
na propagáciu turistických aktivít prostredníctvom mobilných technológií. Do
vyhlásenej výzvy sa môžu prihlásiť aj projekty na podporu cestovného ruchu
prostredníctvom turistických kariet, rodinných pasov, či organizáciou aktivít
propagujúcich spoločné územie, vďaka čomu sa podporí rozvoj turizmu.

„Rozvoj turizmu má v slovensko-českom pohraničí obrovský potenciál, ktorý by sme
mali naplno využiť. Preto chceme podporiť projekty, ktoré zlepšia služby pre turistov
a tým tiež pomôžu rozvoju miestnej ekonomiky,“ uviedla Remišová.
Výzva je určená na slovenskej strane pre prijímateľov v Trnavskom, Trenčianskom a
Žilinskom kraji, u českých susedov pre prijímateľov Juhomoravského, Zlínskeho a
Moravskosliezského kraja. Z programu Interreg SK-CZ sme v dobiehajúcom
programovom období podporili 166 projektov, medzi nimi bola aj obnova 115
pamiatok či vybudovanie a modernizácia 189 kilometrov nových a obnovených
cyklociest. MIRRI SR už pripravuje ďalšie výzvy z nového eurofondového obdobia.
Pre program Interreg Slovensko-Česko je na budúce roky určených 107 miliónov
eur.

Aby vám nič neuniklo