Vicepremiérka Remišová: Neprelomiteľná kvantová sieť sa na Slovensku stáva realitou – na zvýšenie kyberbezpečnosti a špičkové laboratóriá pôjde vyše 8 miliónov eur


Bratislava, 31. január 2023 – Podporujeme špičkovú vedu a pomáhame budovať
neprelomiteľnú kvantovú komunikačnú sieť. Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) podporí unikátny projekt,
vďaka ktorému na Slovensku vznikne kvantová komunikačná linka, ktorá bude
tvoriť kostru vysoko bezpečného internetu budúcnosti. Na projekt pôjde 8,2
milióna eur z Plánu obnovy.

„Otázka národnej bezpečnosti Slovenska dnes ďaleko prevyšuje donedávna
zaužívané stereotypy vojenskej obranyschopnosti. Slovensko bude bezpečnou
krajinou len vtedy, ak dokážeme efektívne chrániť informácie štátnych inštitúcií a
bezpečnostných zložiek, finančných inštitúcií, zdravotníckeho a energetického
systému, letectva, dopravy a logistiky. Žijeme v časoch čoraz rafinovanejších
kybernetických útokov a potrebujeme hľadať nové spôsoby bezpečného prenosu
dát. Ukázalo sa to aj po ruskom vojenskom útoku na Ukrajinu, ktorého súčasťou sú
tiež kyberútoky namierené proti inštitúciám v krajinách EÚ. Je veľmi dobrou
správou, že Slovensko sa zaradilo medzi prvé európske krajiny, ktoré budujú
kvantovú komunikačnú sieť. Táto nová infraštruktúra nám prinesie prevratnú
úroveň bezpečného prenosu dát a šifrovania v online priestore. Kvantová
komunikácia je prakticky neprelomiteľná. Návrh na finančnú podporu projektu
Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra čoskoro predložím na rokovanie
vlády,“ povedala vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová na
pôde Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý tento unikátny projekt
zastrešuje.

odbor komunikácie, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
Vďaka 5 miliónom eur z Plánu obnovy a odolnosti SR bude možné vybudovať na
Slovensku kostru budúcej kvantovej komunikačnej siete. Ďalších 3,2 milióna eur
pôjde z Plánu obnovy na špičkové laboratórne vybavenie. Projekt okrem toho
získal tiež 5-miliónový grant od Európskej komisie.
„Jedným z najväčších kapitálov, aké Slovensko má, je ľudský potenciál. Máme tu
špičkových vedcov svetového formátu a našou úlohou je im poskytnúť čo najväčšiu
podporu. Iba tak sa naša krajina môže zaradiť medzi európskych inovačných
lídrov. Môžeme byť hrdí, že slovenskí výskumníci z Fyzikálneho ústavu SAV spustili
v spolupráci so svojimi rakúskymi kolegami prvú medzištátnu kvantovú
komunikačnú linku na svete, a to medzi Bratislavou a Viedňou. Je absolútne
kľúčové, aby sme sa čo najviac zapájali do takýchto technologických riešení
budúcnosti,“ zdôraznila Remišová.
Kvantová komunikačná sieť prepojí 12 slovenských akademických inštitúcií od
Bratislavy po Košice a zároveň sa vytvoria predpoklady aj na prepojenie s
okolitými krajinami a na kvantový prenos šifrovacích kľúčov pomocou satelitov.
Okrem budovania kvantovej infraštruktúry sa v rámci projektu bude vyvíjať
jednofotónový detektor s chladiacim systémom a vznikne tiež medzinárodné
tréningové a vzdelávacie centrum pre kvantové technológie. Slovenskí výskumníci
už teraz vyvíjajú unikátne laserové detektory, ktoré tvoria jadro komunikačných
uzlov kvantovej siete.
„Slovensko je jednou z prvých krajín v Európe, kde sa vyvíjajú takého komponenty
a môžeme s istotou predpokladať, že o ne budú mať záujem aj iné štáty. Ak
hovoríme o potrebe vzniku odvetví a pracovných miest s vysokou pridanou
hodnotou, toto je ukážkový príklad, ako na to. Iba takto sa Slovensko môže stať
silnou a konkurencieschopnou krajinou, kde budú mať ľudia dobrú prácu a platy.
Preto sme aj v rámci nových eurofondov v Programe Slovensko vyčlenili takmer 2
miliardy eur na podporu vedy, výskumu a inovácií,“ dodala vicepremiérka
Remišová.
Zavádzanie kvantovej infraštruktúry na Slovensku koordinuje Národné centrum
pre kvantové technológie (QUTE.sk), ktoré v novembri 2021 založili MIRRI SR a
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Okrem koordinácie práce

odbor komunikácie, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
výskumníkov a univerzít navrhuje podporné opatrenia pre štátny sektor, ktoré
pomáhajú urýchliť rozvoj a nasadzovanie kvantových technológií v praxi.

 Čo je kvantová komunikácia
Ide o najvyššiu úroveň ochrany informácií. Prenos kvantových šifrovacích kľúčov je
založený na prenose elementárnych častíc svetla – fotónov, ktoré nie je možné
nepozorovane zachytiť pri prenose. Výskum aj praktická výstavba technických
riešení v kvantovej komunikácii sa sústreďuje na výstavbu pozemných
komunikačných liniek a na satelitné prepojenia na dlhé vzdialenosti. O
technológiu, ktorá umožní najbezpečnejší prenos dát, majú záujem štáty, banky,
mobilní operátori aj firmy.

Aby vám nič neuniklo