Vicepremiérka Remišová: Plníme náš sľub – na pomoc samosprávam s migračnou krízou sme vybojovali 127 miliónov z eurofondov


Bratislava, 17. február 2023 – Pomáhame samosprávam zvládať migračnú krízu.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)
vyhlási pre 1 447 miest a obcí špeciálnu výzvu vo výške 127 miliónov eur, ktorá je
určená na podporu samospráv pri riešení utečeneckej krízy vyvolanej útokom
Ruska proti Ukrajine. Novú pomoc, ktorá pôjde z Integrovaného regionálneho
operačného programu (IROP) ohlásila vicepremiérka a ministerka investícií
Veronika Remišová.

„Ukrajina už rok čelí barbarskej agresii zo strany Ruskej federácie, ktorá má za
následok miliardové škody a obrovské straty na ľudských životoch. Táto situácia sa
nás bytostne dotýka. Slovensko od začiatku stojí pri našich susedoch v ich boji za
slobodu a pomáha ľuďom, ktorí utekajú pred hrôzami vojny. Poskytli sme útočisko
desaťtisícom ľudí, prichýlili sme ukrajinské rodiny, poskytli im základnú pomoc,
zázemie, ukrajinské deti sa učia v našich školách… Slováci ukázali veľké srdce.
Nápor migračnej krízy od začiatku ležal v drvivej miere na pleciach samospráv.
Sľúbili sme, že spravíme všetko pre to, aby sme im pomohli aj z eurofondov. Dnes,
po dlhých vyjednávaniach, hlavne na pôde Európskej komisie, môžeme náš sľub
splniť,” vyhlásila vicepremiérka Remišová, ktorej rezort vyhlási výzvu na pomoc
mestám a obciam z regionálneho programu IROP. „Až 127 miliónov eur z nášho
programu pôjde na dodatočnú pomoc samosprávam, ktoré od februára minulého
roka poskytli utečencom z Ukrajiny starostlivosť a strechu nad hlavou,” uviedla
Remišová.
Do výzvy sa môže už v najbližších dňoch prihlásiť spolu 1 447 miest a obcí z celého
Slovenska, vrátane Bratislavského kraja. Paušálna podpora za prijatie jednej osoby
s dočasným útočiskom je 100 eur na týždeň, najviac na obdobie 26 týždňov. Na
jedného prijatého utečenca tak dostane obec či mesto maximálne 2 600 eur.

Samosprávy môžu žiadať o príspevok ako kompenzáciu za to, že poskytli pomoc pre
utečencov z Ukrajiny v týchto oblastiach:
• základná materiálna pomoc
• materiálna pomoc pre deti a zdravotne hendikepovaných
• poskytovanie potravín a stravy
• doprava
• zdravotná a psychologická pomoc
• zabezpečenie potrebnej administratívy a informovania
• tlmočenie a prekladateľské služby
„Tu sa naša pomoc z eurofondov nekončí. Z programu IROP, ktorý riadi naše
ministerstvo, pripravujeme aj národný projekt za 117 miliónov pre štátne orgány,
ktoré tiež poskytli pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou. Okrem toho štát
pripravuje ďalšie schémy podpory – z programov Ľudské zdroje a Integrovaná
infraštruktúra a určené budú aj pre mimovládne organizácie, ktorých dobrovoľníci
s veľkým nasadením pomáhajú ľuďom z Ukrajiny,“ uviedla vicepremiérka Remišová.
„Som rada, že Komisia vypočula naše výzvy, ktoré sme jej adresovali okamžite po
začiatku ruskej agresie. Už vlani v marci som na summite ministrov vo Francúzsku
vyzvala, aby Slovensku a ďalším štátom, ktoré čelia utečeneckej kríze v prvej línii,
bolo umožnené flexibilné využitie eurofondov na jej riešenie. Tá pomoc je teraz tu,”
dodala Remišová.
Európska komisia umožnila Slovensku využiť na riešenie migračnej krízy eurofondy
na základe svojho opatrenia FAST-CARE. Z nevyužitých eurofondov z dobiehajúceho
programového obdobia na to Slovensko využije celkovo 315 miliónov eur.

———————
Počet registrovaných utečencov, ktorých prijali obce od marca do novembra 2022:
Banskobystrický kraj 4 059
Bratislavský kraj 13 031
Košický kraj 5 294
Nitriansky kraj 5 229
Prešovský kraj 5 729
Trenčiansky kraj 4 123
Trnavský kraj 4 788
Žilinský kraj 6 561

Aby vám nič neuniklo