Vicepremiérka Remišová: Rozbiehame nový program Interreg s Maďarskom, 50 miliónov z prvej výzvy pôjde na ochranu prírody, pamiatok a kultúru


Bratislava, 23. február 2023 – Budujeme dobré vzťahy s našimi susedmi.
V novom programovom období rozbiehame ďalší program cezhraničnej
spolupráce Interreg s Maďarskom. Prvých 50 miliónov eur pôjde na ochranu
prírody a miestneho dedičstva v prihraničných oblastiach Slovenska a
Maďarska.

„Užitočným a osvedčeným nástrojom, ktorý pomáha zlepšovať susedské vzťahy
Slovenska s okolitými krajinami, sú eurofondové programy Interreg. Už v apríli
bude vyhlásená prvá výzva z programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom,
z ktorej podporíme projekty na ochranu prírodného bohatstva v pohraničí, zelené
riešenia či ochranu kultúrneho dedičstva. Ľudia na oboch stranách hranice majú
spoločné nielen dejiny, tradície a kultúru, ale aj zodpovednosť za ich zachovanie
pre ďalšie generácie. Tomu pomôžu financie z celkového 161-miliónového
rozpočtu programu Interreg Maďarsko-Slovensko,“ povedala vicepremiérka
a ministerka investícií Veronika Remišová.
V prvej výzve, ktorá bude z programu Interreg HU-SK vypísaná v apríli, bude až 50
miliónov eur. Záujemcovia môžu z tohto balíka získať nenávratný finančný
príspevok napríklad na obnovu lesov a výsadbu stromov, výstavbu zelených stien
a striech, na obnovu parkov alebo na projekty ochrany a propagácie miestnych
pamiatok a kultúrneho dedičstva.
Harmonogram výziev programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom na celé
nové programové obdobie je dostupný tu.
„Program Interreg s Maďarskom pomáha spájať ľudí v pohraničí. Symbolickým
potvrdením tejto dôležitej úlohy sú štyri cezhraničné mosty, ktorých výstavbu sme
podporili vďaka programu v dobiehajúcom programovom období. Tri cestné mosty cez rieku Ipeľ a cyklomost cez rieku Dunaj uľahčia život ľuďom na obidvoch
stranách hranice, podporia aj miestnu ekonomiku a rozvoj turizmu,“ uviedla
ministerka Remišová. V starom programovom období sa vďaka cezhraničnej
spolupráci Slovenska a Maďarska podarilo tiež napríklad vybudovať
a zmodernizovať 754 km cyklistických ciest a turistických chodníkov,
zrekonštruovať kaštieľ v Želiezovciach či obnoviť park Kerta v Michalovciach.
Na nové programové obdobie je okrem programu Interreg HU-SK (161 miliónov
eur) schválený už aj program Interreg PL-SK s rozpočtom 130 miliónov eur
a Interreg SK-CZ s rozpočtom 107 miliónov eur. Na program Interreg SK-AT pôjde
69 miliónov eur a program Interreg NEXT, do ktorého je zapojená aj Ukrajina, má
vyčlenených 73 miliónov eur.
„Sme medzi prvými šiestimi krajinami EÚ, ktoré majú kompletne schválené
programovanie na nové obdobie, a tak už môžeme začať vypisovať výzvy z nových
eurofondov, vrátane programov cezhraničnej spolupráce. Prvé tri výzvy už boli
vypísané z programu Interreg s Poľskom, výzva v spolupráci s Maďarskom tak
bude ďalšia v poradí. Okrem toho tiež v najbližších týždňoch vypíšeme aj výzvy
z hlavného eurofondového balíka v Programe Slovensko. Vďaka najväčšej reforme
eurofondov v histórii Slovenska, ktorú sme presadili, sú nové eurofondy pripravené
pomáhať rýchlo a účinne tam, kde to naša krajina potrebuje. Bez zbytočnej
byrokracie a hlavne bez korupcie,” dodala vicepremiérka Remišová.

Aby vám nič neuniklo