Vicepremiérka Remišová: Slovensko začína čerpať nové eurofondy – prvé výzvy z takmer 13-miliardového balíka pôjdu na rozvoj regiónov, školy, športoviská, cesty a zatepľovanie domov


Bratislava, 4. január 2023 – Dobrá správa pre Slovensko – začíname čerpať z
takmer 13-miliardového balíka nových eurofondov. Európska komisia totiž
uhradila prvé zálohové platby na nové eurofondy. Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) tak získalo na ním riadený
hlavný eurofondový program – Program Slovensko – a dva programy Interreg
spolu 189,4 milióna eur. Znamená to, že už čoskoro budeme môcť z nových
eurofondov vyhlásiť prvé výzvy.

„Nové eurofondy sú pre Slovensko obrovskou šancou, ako posunúť našu krajinu
vpred, ako zásadne zlepšiť životy ľudí a stať sa opäť hospodárskym tigrom strednej
Európy. Už sme to ako krajina raz dokázali a som presvedčená, že máme na to, aby
sme sa ním opäť stali. Nové eurofondy budeme investovať tak, aby ľudia vo
všetkých regiónoch mali dobre platenú prácu, fungujúce služby a európsku kvalitu
života. Pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou budú len v dynamických
inovatívnych odvetviach – preto budeme oveľa viac investovať do vedy, výskumu
a inovácií. Spolu sme na to určili takmer 2 miliardy eur,“ uviedla ministerka
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.
Európska komisia schválila štyri programy politiky súdržnosti pre nové programové
obdobie: Program Slovensko, program Interreg Slovensko-Česko a Interreg
Slovensko-Rakúsko (spolu zálohové platby vo výške 189,4 milióna eur), ktoré riadi
MIRRI SR, a tiež Program Interact (900 000 eur) v gescii Bratislavského
samosprávneho kraja. Schválené zálohové platby znamenajú, že sa môžu začať
uhrádzať výdavky na projekty v novom programovom období. „Už čoskoro
vyhlásime z Programu Slovensko prvé výzvy – podpora pôjde do školskej a športovej
infraštruktúry, rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a na znižovanie energetickej
náročnosti bytových domov,“ vymenovala Remišová. Medzi prvými budú tiež
podporené projekty z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý pomôže riešiť
sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky v regiónoch prechádzajúcich na uhlíkovú neutralitu. Z balíka 441 mil. eur môžu čerpať región horná Nitra, Košický
a Banskobystrický kraj.
„Program Slovensko je najväčšou reformou eurofondov v histórii Slovenska. Nové
eurofondy, z ktorých na lepší život na Slovensku budeme môcť využiť takmer 13
miliárd eur, sú bez zbytočnej byrokracie, jednoduchšie a transparentnejšie. Poučili
sme sa zo zlého nastavenia, ktoré sme zdedili po bývalých vládach a nové eurofondy
sme úplne zreformovali. Šesť doterajších operačných programov sme nahradili
jediným Programom Slovensko, s jednotnou metodikou aj pravidlami, počet
administratívnych orgánov sme okresali o dve tretiny. Navyše, kontrolu verejného
obstarávania, ktoré bývalo veľakrát najproblematickejšou časťou realizácie
projektov, bude po novom vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie,“
zdôraznila ministerka investícií.
Najväčšia časť investícií je v Programe Slovensko určená na zelené a klimatické
ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti, kam patrí aj využívanie obnoviteľných
zdrojov energie (398 mil. eur), zatepľovanie a znižovanie energetickej náročnosti
budov (722 mil. eur) a energetická efektívnosť podnikov (78 mil. eur).
Oveľa viac ako doteraz bude Slovensko v novom programovom období investovať
do vedy, výskumu, inovácií, priemyselnej transformácie, digitalizácie a podpory
rastu malých a stredných podnikov – určených je na to takmer 1,9 mld. eur.
Významná časť nových eurofondov pôjde aj na riešenie problémov, ktoré boli v
minulosti zanedbávané – budovanie a opravy ciest I. triedy (241 mil. eur), ciest II. a
III. triedy (169 mil. eur) a rekonštrukcie miestnych komunikácií (62 mil. eur), ale aj
do výstavby kanalizácií a vodovodov (668 mil. eur). „Tieto oblasti sú pre Slovensko
mimoriadne dôležité – chceme splatiť investičné dlhy, ktoré predchádzajúce vlády
neriešili. Že sme si tieto národné investičné priority v Bruseli obhájili, znamená pre
našu krajinu veľké víťazstvo,“ dodala Remišová.

Aby vám nič neuniklo