Vicepremiérka Remišová: Vláda schválila podporu kvantovej komunikačnej siete, ktorá bude znamenať zásadné zvýšenie kybernetickej bezpečnosti Slovenska


Bratislava, 8. február 2023 – Slovensko bude oveľa lepšie pripravené na hrozby
v online priestore vďaka prevratnej kvantovej technológii. Vláda dnes schválila
návrh na podporu projektu Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra,
ktorú predložila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.
Vďaka 5 miliónom eur z Plánu obnovy sa na Slovensku vybuduje kostra
kvantovej komunikačnej siete a ďalších 3,2 milióna eur pôjde na špičkové
laboratórne vybavenie.

„V čase, keď sme priamymi svedkami podkopávania mieru v Európe, je v životnom
záujme Slovenska zvyšovať svoju bezpečnosť. A nejde len o vojenskú
obranyschopnosť našej krajiny, ale napríklad aj o to, aby sme zaistili bezpečnosť
online priestoru, ktorý je terčom nepriateľských útokov zo strany Ruska a ďalších
strán. Preto je dobrou správou, že Slovensko patrí k prvým krajinám v Európe,
ktoré budujú kvantovú komunikačnú sieť. Tá predstavuje najvyššiu úroveň ochrany
prenosu informácií a prináša neprelomiteľné šifrovanie. Bezpečnou krajinou
môžeme byť iba vtedy, ak dokážeme chrániť informácie štátnych inštitúcií a
bezpečnostných zložiek, finančných inštitúcií, zdravotníckeho a energetického
systému, letectva, dopravy a logistiky. Na tento unikátny projekt, ktorý bude tvoriť
kostru vysoko bezpečného internetu budúcnosti, sme z Plánu obnovy a odolnosti
vyčlenili viac ako 8 miliónov eur,“ povedala vicepremiérka a ministerka
informatizácie Veronika Remišová.
Projekt Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra zastrešuje Fyzikálny ústav
Slovenskej akadémie vied, ktorý v spolupráci s Rakúskom spustil medzi Bratislavou
a Viedňou aj prvú medzištátnu kvantovú komunikačnú linku na svete. Za 5
miliónov z Plánu obnovy sa vybuduje kvantová komunikačná sieť, ktorá prepojí 12
slovenských akademických inštitúcií a vytvoria sa podmienky na prepojenie s

odbor komunikácie, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
okolitými krajinami. Podobné národné kvantové siete budujú aj ostatné členské
štáty EÚ. Ďalších 3,2 milióna eur pôjde v kvantovom projekte na špičkové
laboratórne vybavenie. Projekt zároveň získal už aj grant od Európskej komisie vo
výške 5 miliónov eur.
„Bohatstvom Slovenska sú šikovní, pracovití a vzdelaní ľudia. Projekt kvantovej
komunikácie majú pod palcom vedci z Fyzikálneho ústavu SAV, ktorí v tejto oblasti
patria k svetovej špičke. Po rokoch nezáujmu bývalých vlád je našou prioritou
podporovať na Slovensku vedu, výskum a inovácie, lebo iba nové dynamické
odvetvia prinesú ľuďom dobre platené miesta a lepší život. Je veľmi dôležité, aby
sme držali krok s najlepšími a patrili medzi európskych inovačných lídrov. Projekt
kvantovej komunikačnej siete je skvelým príkladom toho, akou cestou sa
Slovensko musí uberať v nasledujúcich rokoch,“ dodala vicepremiérka Remišová.
Čo je kvantová komunikácia
Ide o najvyššiu úroveň ochrany informácií. Prenos kvantových šifrovacích kľúčov je
založený na prenose elementárnych častíc svetla – fotónov, ktoré nie je možné
nepozorovane zachytiť pri prenose. Výskum aj praktická výstavba technických
riešení v kvantovej komunikácii sa sústreďuje na výstavbu pozemných
komunikačných liniek a na satelitné prepojenia na dlhé vzdialenosti. O
technológiu, ktorá umožní najbezpečnejší prenos dát, majú záujem štáty, banky,
mobilní operátori aj firmy.

Aby vám nič neuniklo